Wel of geen CI? Hoe maak je de keuze?

De FODOK werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe online Keuzehulp voor ouders van kinderen met een CI, of die dit overwegen.
 Om inzicht te krijgen in belangrijke vragen die ouders hebben, informatie die door ouders gebruikt wordt, of die zij misschien juist missen, hebben we onderstaande vragenlijst gemaakt. 
Met behulp van jullie antwoorden op deze vragen kunnen wij een zo compleet en waardevol mogelijke Keuzehulp voor ouders van kinderen met CI maken.


Je zou ons, en daarmee andere ouders, dus erg helpen door je antwoorden aan ons te mailen. 
Aanvullende informatie, bijvoorbeeld jullie eigen ervaringsverhaal,  is natuurlijk ook zeer welkom. Wanneer je liever belt, laat dit dan even weten via een mail, dan nemen wij contact met je op.
De antwoorden en eventuele aanvullende informatie graag mailen aan Lara Laurens via lara(at)fodok.nl

 • Heeft je kind een CI of overweeg je het op dit moment?
 • Heeft je kind één of twee CI’s?
 • Heeft je kind meerdere beperkingen en zo ja, welke?
 • Wat is de leeftijd van het kind?
 • Wat zijn de belangrijkste vragen waar je als ouder over na moet denken bij het nemen van de beslissing wel of geen CI?
 • Wat is of was hierbij voor jou doorslaggevend?
 • Waar heb je je informatie gevonden of gekregen?
 • Heb je een keuze in het merk CI (gehad)? Zo ja, hoe heb je deze keuze gemaakt?
 • Welke informatie mis je, of heb je gemist?
 • Heb je ervaringen van andere ouders gebruikt? Zo ja, waar heb je deze gevonden?
 • Wat zou je anders willen?
 • Gebruiken jullie (ook) gebaren?
 • Hoe voldoet het CI bij het kind?
 • Hoe weet je wat je kind wel of niet hoort?
 • Gebruikt het kind aanvullende hoorhulpmiddelen of ondersteuning? Zo ja, welke?
 • Welke informatie zou volgens jou niet mogen ontbreken in de nieuwe Keuzehulp?
 • Mogen wij je benaderen voor aanvullende informatie?
 • Wil je betrokken blijven bij de ontwikkeling van deze Keuzehulp en met ons meedenken en eventueel een keer deelnemen aan een bijeenkomst in Houten?


Voor een indruk van wat wij gaan ontwikkelen kunt je de Keuzehulp CI voor volwassenen bekijken www.CIKeuzehulp.nl

Alvast dank voor je medewerking!