Wegwijzer

We hebben op deze website allerlei nuttige informatieverzameld voor ouders van een kind dat doof is of ernstig slechthorend, met of zonder CI. De informatie is hoofdzakelijk ingedeeld in verschillende thema's, zoals  Communicatie, CI, Lezen, Opvoeding, Psychische hulp, etc. Ook wordt op deze pagina uitleg geven over gezinsbegeleiding en vind je een overzicht van vele nationale en internationale links.

Als je een goede link kent die er niet bij staat geef hem dan alsjeblieft door aan de webmaster. We zijn blij met je aanvulling!