Belangrijk: een school kiezen

op school

Een kind brengt veel tijd door op school en hij leert er méér dan taal en rekenen alleen. Zo leren kinderen op school bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat en hoe je kunt samenwerken. De school heeft invloed op de totale ontwikkeling. Daarom is de schoolkeuze heel belangrijk. Dit geldt voor dove kinderen nog meer dan voor horende kinderen, omdat zij bij het leren speciale begeleiding nodig hebben. Dat is ook zo als een kind een cochleair implantaat (CI) heeft.

Een horend kind pikt veel kennis en vaardigheden als vanzelf op; bij een doof kind moet daar meer aan gewerkt worden. Als ouder zou je daarom extra goed moeten nadenken over de school die je kiest voor je kind. Er zijn voor dove kinderen twee mogelijkheden: het speciaal onderwijs of het gewone, reguliere onderwijs. Waar je ook voor kiest, het is belangrijk je vooraf goed te oriënteren en scholen te vergelijken. Bij de FODOK kun je verschillende publicaties bestellen waarin meer wordt verteld over de schoolkeuze.