Indicatiestelling

Om speciaal onderwijs of ambulante begeleiding te kunnen krijgen, moet een kind worden aangemeld bij een Regionaal Expertisecentrum (REC). Een commissie beoordeelt of het kind in aanmerking komt voor een indicatie. Met deze indicatie kun je als ouder kiezen voor speciaal onderwijs of voor regulier onderwijs met ambulante begeleiding. Een indicatie is beperkt geldig; na verloop van tijd wordt opnieuw bekeken of het kind speciaal onderwijs of ambulante begeleiding kan krijgen. Het gebeurt wel dat ouders het niet eens zijn met de indicatie die hun kind krijgt. Bijvoorbeeld als hun dove kind met een CI de indicatie ‘slechthorend’ krijgt, terwijl zij hem naar eeneen dovenschool willen laten gaan. Als ouders kun je dan bezwaar aantekenen.