Speciaal onderwijs

Er zijn vijf scholen voor dove kinderen: in Amsterdam, Haren (Groningen), Rotterdam, Sint-Michielsgestel en Zoetermeer. Daarnaast zijn er enkele scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden die een programma hebben voor dove leerlingen. Op deze scholen voor speciaal onderwijs kunnen kinderen terecht als ze drie jaar zijn, soms al als ze twee├źnhalf zijn. Ook op de andere scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden zitten wel dove kinderen. Meestal gaat het dan om kinderen met een CI. Er zijn ruim dertig van dit soort scholen in het land.