De verschillen

Een groot voordeel van een dovenschool is dat de communicatie is aangepast aan dove kinderen. Er wordt gebarentaal gebruikt en het onderwijs is meer visueel. Bovendien zijn de medewerkers geschoold in het les geven aan dove kinderen. Wat heel belangrijk is, is dat leerlingen op school omgaan met andere dove kinderen en met dove volwassenen. Dit geeft ze het gevoel erbij te horen en het geeft ze ook meer zicht op hun eigen mogelijkheden. Een nadeel is vaak de afstand. Omdat er maar weinig dovenscholen zijn, moeten leerlingen meestal ver reizen.

Er zijn meer scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. Het verschilt per school hoe het onderwijs voor dove kinderen is geregeld. Soms krijgen kinderen die niet goed horen samen les met kinderen die wel goed horen, maar niet goed kunnen spreken. Dan is het voor de leerkracht onmogelijk om de hele groep tegelijk goed onderwijs te geven, en ook voor de onderlinge contacten is dat geen goede combinatie.

Reguliere scholen hebben het grote voordeel dat ze dicht bij huis zijn. De meeste leerkrachten in het regulier onderwijs hebben geen ervaring met dove kinderen. Er is informatie en begeleiding vanuit de dovenschool, maar het vraagt ook veel inzet van het kind, de ouders, de leerkracht en de reguliere school.

Het is belangrijk om niet te veel, maar ook niet te weinig eisen te stellen aan een kind. Ieder kind heeft het nodig om uitgedaagd te worden, maar als een kind de hele tijd op zijn tenen moet lopen is dat ook niet goed. En daarbij gaat het zeker niet alleen om leren, want een kind dat het bijvoorbeeld sociaal gezien niet goed redt, zal weinig of geen vriendjes hebben en zich eenzaam voelen. Als ouders ken je je kind  door en door. Vraag je af welk type school het beste bij hem past en in welke omgeving hij zich het beste zal kunnen ontwikkelen.

Vooraf weet je als ouders nooit of je de juiste school hebt gekozen voor je kind. In de praktijk moet blijken of hij op de goede plek zit: dat gaat op voor het speciaal én voor het regulier onderwijs. De keuze is nooit definitief, overstappen naar een andere school kan altijd.