Communicatie is onmisbaar

Geen mens kan zonder goede communicatie. Communicatie is onmisbaar om te begrijpen en begrepen te worden, om te leren en je te ontwikkelen. Als een kind doof is, heeft dat grote gevolgen voor de communicatie en dus voor zijn ontwikkeling. Het kind hoort te weinig om anderen te horen praten en leert daardoor niet vanzelf de taal van zijn omgeving. Er is een andere manier van communiceren nodig. Bij de FODOK kun je informatiemateriaal bestellen waarin meer wordt verteld over de communicatie.