Cochleair implantaat en gebaren

Het is heel verschillend hoe kinderen met een CI in de praktijk omgaan met gebaren. Er zijn kinderen voor wie gebarentaal altijd de hoofdtaal blijft, de enige taal waarin ze gemakkelijk kunnen communiceren. Maar de meeste kinderen gaan geleidelijk meer gesproken taal gebruiken. Omdat het onmogelijk is tegelijkertijd gebarentaal en gesproken taal te gebruiken, stappen kind en ouders nogal eens over op Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). Ze gaan minder gebaren of stoppen daar zelfs helemaal mee. Dat is prima, als de communicatie maar volwaardig is, dus als het kind op deze manier niets mist. En het is belangrijk dat een kind wél in contact kan blijven met gebaren(taal), zodat hij er altijd weer gebruik van kan maken als hij daar behoefte aan heeft, of als zijn CI uit is of kapot.