Cochleair implantaat (CI)

Veel dove kinderen krijgen een cochleair implantaat (CI). Dat kan enorm helpen in de communicatie: de meeste kinderen kunnen met een CI veel beter gesproken taal leren spreken en verstaan.

Mensen denken soms dat je met een dove baby die later een CI krijgt geen gebarentaal hoeft te gebruiken. Het kind gaat immers tóch meer horen. Ook artsen zeggen dat soms tegen ouders. Maar de gezinsbegeleidingsdiensten die kinderen met een CI begeleiden, zijn het erover eens dat gebarentaal ook voor deze kinderen onmisbaar is. Een baby of peuter moet nú taal leren kennen en gebruiken, dat kun je niet uitstellen totdat hij een CI heeft, daaraan gewend is en klanken heeft leren onderscheiden. Bovendien kunnen niet alle kinderen een CI krijgen en is vooraf niet te voorspellen hoe goed een kind met CI de gesproken taal gaat horen en gebruiken. Lang niet ieder kind komt daar even ver mee. En ook als een kind wel ver komt met de gesproken taal, kunnen gebaren belangrijk zijn op momenten dat hij zijn CI niet aan kan hebben, bijvoorbeeld in bad of in bed. Gebarentaal is de enige taal waarvan je zeker weet dat die altijd toegankelijk zal zijn voor het kind. Meer hierover kun je lezen op www.opciweb.nl. Informatie staat ook in de brochure Over communicatie.