De Nederlandse gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is - zoals iedere gebarentaal - een volwaardige taal, met een eigen gebarenschat en grammatica. Je kunt er alles mee uitdrukken wat je maar wilt. Een gebarentaal is volledig zichtbaar en daarom is het de enige taal die helemaal toegankelijk is voor doven. Ouders van dove kinderen hebben recht op gezinsbegeleiding, en krijgen daar gebarencursussen aangeboden.