Terloops leren

Horende kinderen pikken veel op van wat er om hen heen gezegd wordt, ook als het niet speciaal voor hen bedoeld is. Kinderen leren daar erg veel van: hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen met elkaar omgaan. Een kind dat niet goed hoort, mist veel informatie. Dat wordt vaak onderschat. Mensen denken dan dat het kind meer begrijpt en weet dan in werkelijkheid het geval is. Ze gaan ervan uit dat ze het wel zouden merken als hij iets níet begrijpt. Maar vaak weet een kind zelf helemaal niet wanneer hij informatie mist, dus kan hij dat ook niet aangeven. En ook als hij wel merkt dat hij iets mist, zal hij dat lang niet altijd laten blijken. Het is heel vervelend om steeds weer te moeten zeggen dat je iets niet snapt; een kind wil daarmee anderen ook niet teleurstellen. Wanneer je je als ouder hiervan bewust bent, weet je dat jij je kind hiermee zult moeten helpen. Je begrijpt dan waarom het zo belangrijk is om zoveel mogelijk uit te leggen aan je kind en om hem steeds te betrekken bij de gesprekken die om hem heen gevoerd worden.