Tolken voor kinderen

Als ouder van een doof of slechthorend kind ben je voortdurend bezig om te zorgen dat de communicatie tussen je kind en zijn/haar omgeving goed verloopt. Je probeert zoveel mogelijk te tolken wat anderen zeggen, maar soms is je gebarenschat niet toereikend of komt het even niet uit. Bijvoorbeeld als je zelf alle aandacht nodig hebt bij een doktersgesprek.

Onafhankelijk
Misschien gaat je kind straks naar het regulier onderwijs en heb je de mogelijkheden om tolken in te zetten al onderzocht. Maar wist je dat je zoon of dochter ook tolken kan meenemen naar verschillende buitenschoolse activiteiten? Ook voor jonge kinderen met hoor- en/of spraakproblemen kan een tolk nuttig zijn. Een tolk zorgt ervoor dat je kind net zoveel kan volgen als horende leeftijdsgenootjes. Als ouder, hoef je dan niet steeds mee om te zorgen dat de communicatie zal slagen. Dit zorgt ervoor dat je kind jonger onafhankelijk kan worden.

Wat doet een tolk?
De tolk zorgt voor een goed verloop van de communicatie. Tolken voor kinderen vraagt een andere aanpak dan voor volwassenen. De spreekstijl en aandacht is heel anders. Jonge kinderen kunnen vaak maar kort hun aandacht ergens op richten. Dit maakt voor de tolk niet uit. Deze blijft alles vertalen en uw kind bepaalt of en wanneer het naar de tolk kijkt. Op deze manier leert je kind al jong te wennen aan de aanwezigheid van een tolk. 

Wanneer een tolk?
Tolken worden voor kinderen al bij allerlei situaties ingezet. Je kunt voor dagelijkse, eenmalige of terugkerende situaties een tolk aanvragen. Denk eens aan een zwemles. Door het inzetten van een tolk kan uw kind, zonder uw hulp de zwemles volgen. Maar een tolk kan ook mee naar: de padvinderij, een partijtje of de bruiloft van een familielid. Een tolk maakt het niet alleen mogelijk dat je kind verschillende situaties beter kan meebeleven, de tolk zorgt er ook voor dat je kind zichzelf beter verstaanbaar kan maken als het daar moeite mee heeft.

Tolkmethodes
Er zijn verschillende manieren om te tolken. Afhankelijk van uw kind kan je kiezen voor:

·               Nederlandse Gebarentaal (NGT)

·               Nederlands ondersteund met gebaren (NmG)

·               Schrijftolken

NGT is met name geschikt voor kinderen die deze taal dagelijks krijgen aangeboden. NmG wordt vooral ingezet voor slechthorende kinderen. En als je kind al goed kan lezen, is in sommige situaties een schrijftolk mogelijk.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het inzetten van een tolk worden volledig vergoed voor iedereen die doof, slechthorend of CI-dragend is. Leeftijd en hoeveelheid gehoorverlies spelen geen rol. Het enige dat nodig is, is een verklaring van de huisarts, KNO-arts of school. Daarmee kan je voor je kind een tolkvoorziening bij Menzis Zorgkantoor aanvragen. Tolkuren aanvragen hoef je slechts één keer te doen, want het gaat een leven lang mee. Vervolgens krijgt je kind een aantal tolkuren ter beschikking om tolken in te zetten. Op dit moment geeft de voorziening recht op 30 tolkuren in de leefsfeer per jaar. Je kind krijgt deze elk jaar automatisch opnieuw. Is dit te weinig? Dan kunnen altijd meer uren worden aangevraagd.

Aanvragen van een tolk
Eenmaal een voorziening kun je een tolk aanvragen bij Stichting Tolknet. Bij Tolknet kun je advies op maat krijgen over het inzetten van tolken. Zij geven advies aan bijvoorbeeld beginnende tolkgebruikers, bij bijzondere situaties of bij onduidelijkheden. Daarnaast geeft Tolknet voorlichting over het regelen van een tolkvoorziening en het inzetten van tolken. Tolknet is de enige organisatie voor landelijke bemiddeling van tolken gebarentaal en schrijftolken. Bijna elke gebarentolk en schrijftolk in Nederland is bij hen ingeschreven.  Voor informatie, advies en het regelen van een tolk kunt je terecht op www.tolknet.nl

Tolknet
www.tolknet.nl

Bron: Tolknet