Overzicht gezinsbegeleidingsdiensten

Auris Gezinsbegeleiding
Auris gezinsbegeleiding biedt verschillende mogelijkheden van behandeling en begeleiding. Deze kunnen binnen het gezin of in een grotere groep plaatsvinden. Binnen het gezin kan het gaan om: opvoedingsbegeleiding, algemene gezinsbegeleiding, praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG), logopedische begeleiding, spelbegeleiding, sociale vaardigheidstraining (SOVA), videohometraining (VHT). Daarnaast biedt Auris ook communicatietraining (gebarenscholing NGT en NmG), informatieavonden, familiedag, peuterspeelzaal en oudergroep. Regio: Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland.
Aanmelding en informatie: Auris gezinsbegeleiding 


Kentalis Gezinsbegeleiding

Kentalis gezinsbegeleiding biedt onder andere cursussen Nederlandse gebarentaal, Nederlands met Gebaren, Dovencultuur, Peutercommunicatiegroepen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking 2-5 jaar. Regio: verspreid over heel Nederland.
Aanmelding en informatie: www.kentalis.nl


NSDSK specialist voor taal en gehoor 

Begeleiding van gezinnen met een doof of (matig) slechthorend kind. Het aanbod bestaat onder meer uit ondersteuning van het gezin door een gezinsbegeleider in de thuissituatie, audiologisch onderzoek; taal- en spraakonderzoek; psychologisch onderzoek;  themabijeenkomsten voor ouders, behandelgroepen voor peuters met een gehoorverlies, ouder- en themacursussen. Regio: Noord-Holland.
Aanmelding en informatie: www.nsdsk.nl


Pento Vroegbehandeling
individuele behandeling, gezinsbegeleiding, speciale 2-talige peutergroepen (lokaties Amersfoort, Hengelo, Zwolle), ouder-kind ochtenden, cursussen Nederlandse gebarentaal, voorleescursus, cursus omgaan met je dove kind. Regio: midden-oost-Nederland.
Aanmelding en informatie: www.pento.nl 


Stichting Gezinsbegeleiding Zuid Oost Nederland 
Gezinsbegeleiding en ouder/kind groepen, begeleiding crèches en peuterspeelzalen. Regio: Zuid-Oost Nederland Nijmegen, Breda, Eindhoven, Tilburg, Hoensbroek. 

Aanmelding en informatie: Radboud-UMCN / Adelante-Zorggroep / Libranet

GGMD voor Doven en Slechthorenden
De opvoedtrainers van GGMD beantwoorden vragen, ondersteunen en helpen ouders bij de opvoeding van hun dove en/of slechthorende kind(eren). Daarbij biedt GGMD ook communicatietrainingen (zoals NGT, NmG, vierhanden-gebarentaal en spraakafzien) en trainingen en groepstherapieën zoals omgaan met doof- of slechthorendheid, sociale vaardigheden, omgaan met agressie, communicatie en assertiviteit. Staat hier niet bij waar uw kind behoefte aan heeft? Bel of mail GGMD. Wat hier staat, is slechts een klein deel van het aanbod. Regio: GGMD heeft locaties door heel Nederland. Informatie: www.ggmd.nl