Aansluiting en afregeling

Het implantaat wordt aangesloten
Enkele weken na de operatie kom je met je kind terug voor de aansluiting. Tot nu toe was er niets te zien of te merken van de CI, behalve een herstellende wond achter het oor. Bij de aansluiting wordt het uitwendige deel van de CI voor het eerst gekoppeld aan het inwendige deel. Die koppeling komt tot stand met de zendspoel. Deze wordt aan de buitenkant van het hoofd geplaatst. Onder de hoofdhuid zit de ontvangstspoel. In beide spoelen zitten magneetjes, waardoor de zendspoel als het ware tegen het hoofd aan plakt (zie ook: De verschillende onderdelen van een CI). Vervolgens wordt de processor aangezet. De processor zet de geluiden die de microfoon opvangt om en geeft ze door aan de zendspoel.

 

Afregeling of 'fitting'
De processor kan niet zomaar worden aangezet. De hoeveelheid stroom die aan de gehoorzenuw aangeboden moet worden om een geluidssensatie te leveren van het gewenste niveau is voor iedere persoon en voor iedere electrode anders. Daarom moet de processor zorgvuldig worden ingesteld.

Het instellen van een CI heet de afregeling. Soms noemt men dit ook wel fitting. Het kind zit op schoot of op een stoel; de processor van de CI wordt aangesloten op de laptop van de audioloog. De audioloog kan per electrode de hoeveelheid aangeboden stroom instellen. Bij een bepaalde waarde kan het kind een piepje horen. Grotere kinderen kunnen zelf aangeven wanneer ze iets horen; bij kleine kinderen wordt op de reactie gelet. Dit lijkt simpel, maar vaak is het niet zo eenvoudig. Kinderen die lang doof zijn geweest beseffen niet altijd dat ze iets 'horen'. Dan lijken ze niet te reageren. Oudere kinderen en volwassenen geven vaak aan dat de eerste prikkels meer een voelsensatie geven dan een hoorsensatie. 

 

Spanning en onzekerheid
De eerste afregelingen zijn heel spannend. Soms zijn ouders teleurgesteld dat er weinig reacties te zien zijn. Het komt ook voor dat het eerste geluid voor het kind juist erg overweldigend is.

Of alle electrodes aangezet worden, hoe hard ze worden gezet, of de CI meteen mee naar huis kan, hoe lang de CI iedere dag gedragen kan worden: het hangt allemaal af van het beleid van het CI-team, maar ook van de reacties van het kind. Er zijn CI-teams die er de voorkeur aan geven om vanaf dag 1 de CI zoveel mogelijk te dragen, op een zo normaal mogelijk geluidsvolume. Er zijn ook teams die het langzaam opbouwen. Vraag van te voren wat je kan verwachten!

 

Nog een heel traject te gaan
De afregeling wordt regelmatig gecontroleerd en zonodig bijgesteld. In het begin zal dit vaker nodig zijn.  Tijdens de revalidatieperiode wordt een afregeling vaak gecombineerd met hoortraining; daarna moet men meestal één of twee keer per jaar terugkomen om de afregeling te controleren. 

 

Terug naar: Een CI-traject in stappen