Een CI-team kiezen

Vrije keus
In Nederland zijn er 8 CI-teams, verbonden aan de 8 universitaire ziekenhuizen. In principe zijn ouders vrij om een CI-team te kiezen.

Waar let je op?
Een CI-team gaat natuurlijk over de CI- operatie en het instellen van het apparaat. Maar een CI-team gaat óók over opvang, voorlichting, begeleiding en jarenlange nazorg! Een zorgvuldige keus van een CI-team is dus belangrijk. CI- teams verschillen niet alleen van elkaar als het gaat om de reisafstand. 

Mogelijke verschillen tussen CI-teams:

 • voorkeur voor bepaald merk CI
 • voorkeur voor een bepaald oor: het slechtste oor, het beste oor, het rechter (in verband de lokatie van taalontwikkeling in de hersenen)
 • voorkeur voor bilaterale implantatie of juist behoudend
 • ervaring: aantal kinderen dat geïmplanteerd is door het team
 • eventueel: ervaring met bepaalde syndromen, complicerende handicaps of andere complicerende factoren
 • wachtlijsten/ tijdsplanning
 • het aantal en het type vooronderzoeken (sommige vooronderzoeken gebeuren onder lichte narcose)
 • de duur van de ziekenhuisopname rond de operatie
 • de manier waarop wordt samengewerkt en afgestemd met de gezinsbegeleidingsdiensten tijdens en na de revalidatie
 • de houding t.o.v. het gebruik van gebarentaal
 • het nazorgtraject: hoe vaak wordt je verwacht terug te komen met je kind? wordt er hoortraining gegeven? is er aandacht voor muziek? kom je andere ouders tegen? kan het CI-team voorlichting bieden bijvoorbeeld aan crèche of scholen?
 • de manier waarop de service van de apparatuur geregeld is (reserve-onderdelen etc)
 • de reisafstand vanaf huis

Hoe kom je tot een keuze?
Een overzicht van de CI-teams in Nederland is te vinden op www.opciweb.nl. Er bestaat helaas nog geen overzicht van de verschillen tussen de CI-teams. Wat kun je doen om tot een goede keuze te komen?

 • De gezinsbegeleiding kent vaak verschillende CI-teams; bespreek met hen de verschillen, de voor- en nadelen en wat bij jouw situatie past.
 • Praat met andere ouders. Op www.opciweb.nl staan contactgegevens van regionale contactouders voor CI. Je kunt ook de gezinsbegeleiding vragen om je met andere ouders in contact te brengen. 
 • Zoek informatie op internet: bijvoorbeeld op het OPCI-forum of bij CI-hyves. Hier vind je antwoorden op vragen die anderen eerder stelden. Als je 'lid' wordt van een Hyves-groep of forum kun je zelf ook vragen stellen.
 • Vraag om een intake-gesprek bij een of twee CI-teams; dit is vrijblijvend!

Terug naar: Een CI-traject in stappen