Is een CI-operatie gevaarlijk?

Kindje na de operatie (bron: desoesjes.web-log.nl)

Zoals voor iedere operatie geldt, brengt ook deze operatie risico's met zich mee. Hieronder worden ze opgesomd. Over het algemeen worden deze risico’s als zeer aanvaardbaar gezien, de kans op complicaties is niet groter dan voor andere standaard ooroperaties.

Misschien is het een geruststelling om te weten dat er anno 2008 wereldwijd een paar honderdduizend mensen zijn met een CI. In Nederland zijn dat er zo’n 2,5 duizend, waarvan ruim duizend kinderen. In Nederland wordt de operatie altijd uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum door een ervaren KNO-arts.

Toch kun je natuurlijk nog bedenkingen hebben. Veel ouders hebben er moeite mee dat een kind dat in principe gezond is een operatie van enkele uren moet ondergaan.

 

De risico's van een CI-operatie

Een CI- operatie verschilt weinig van een routine ooroperatie. De kans op complicaties is gelukkig klein, maar niet helemaal afwezig.

  • De meest nare complicatie is een verminderd bewegen van een gezichtshelft doordat de aangezichtszenuw niet meer goed functioneert. Deze zenuw loopt door het middenoor, naast het slakkenhuis. De kans op deze complicatie is zeer klein omdat er tijdens de operatie een zenuwmonitor wordt gebruikt die een waarschuwing geeft zodra de aangezichtszenuw wordt genaderd. Als deze complicatie toch optreedt, dan herstelt deze in het algemeen vanzelf.
  • Een tweede zeer zeldzame complicatie is een infectie van het operatiegebied. Om dit te voorkomen wordt na de operatie antibiotica toegediend.
  • Naast deze complicaties worden heel af en toe nog een tijdelijk veranderde smaak en een verminderd gevoel rond het operatiegebied waargenomen door patiënten.
  • De kans is vrij groot is dat door cochleaire implantatie het nog eventuele resterende natuurlijke gehoor in het geïmplanteerde oor verdwijnt. 
  • Bij 10-20% van de gevallen gaat door de operatie de functie van het evenwichtsorgaan verloren. Kinderen kunnen hierdoor enige tijd duizelig zijn. Na verloop van tijd leert het kind zijn evenwicht bewaren via andere zintuigen (voornamelijk het zicht). Overigens hebben veel dove kinderen al een slecht evenwicht vóórdat ze een CI krijgen.
  • Een enkel kind heeft in de maanden na de CI-operatie aanvallen van duizeligheid en misselijkheid.

(bronnen: Academisch Ziekenhuis Maastricht; Cochlear Implant Centrum Nijmegen/St. Michielsgestel)

Tot slot
Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat een CI-operatie gepaard gaat met een licht verhoogd risico op hersenvliesontsteking. Daarom wordt uit voorzorg iedereen die een CI krijgt gevaccineerd tegen hersenvliesontsteking.

Terug naar Een CI-traject in stappen