Levensduur van implantaat en vervanging processor

Levensduur van het inwendige deel
De kwaliteit van de implantaten wordt steeds beter en tegenwoordig wordt wel gezegd dat je er van uit mag gaan dat het inwendige deel van de CI 25 jaar of langer lang mee kan gaan. 

Het komt helaas ook voor dat ze eerder stuk gaan: het implantaat kan helemaal uitvallen, het kan ook minder goed gaan werken. Bij uitval is er maar één oplossing: een her-implantatie.

Inmiddels zijn wereldwijd behoorlijk wat herimplantaties uitgevoerd en gelukkig blijkt dat de resultaten in meer dan 95% van de gevallen, vergeleken met het oude implantaat, evengoed zijn of zelfs beter.

Ook bij een normale levensduur van het implantaat zal een kind dat nu geopereerd wordt later in zijn leven nog één of meerdere keren geopereerd moeten worden.

Er zijn in de statistieken over uitval wel wat verschillen te zien tussen de verschillende merken. Echter je kunt daaruit niet de conclusie trekken dat het ene merk momenteel betrouwbaarder is dan het andere merk. De nieuwste generatie implantaten is waarschijnlijk al een stuk betrouwbaarder dan de oudere implantaten waren. Ze worden echter nog te kort gebruikt om uitvalpercentages te kunnen meten.

 

Levensduur van de uitwendige onderdelen
De snoertjes, batterijen, de zendspoel, de microfoon, de processor: ze kunnen slijten of kapot gaan. Het CI-team is verantwoordelijk voor de vervanging van deze onderdelen als dat nodig is. Het CI-team mag dat ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan een audiciën. Voor bepaalde onderdelen zoals snoertjes mag je meestal een reserve exemplaar in huis hebben. Voor de duurdere onderdelen geldt dat niet. Spreek met het CI-team af waar je terecht kan als er iets hapert, ook voor de avonden en de weekends.

De processor is het duurste onderdeel. Na 5 jaar komt een CI-drager in aanmerking om de processor te vervangen met een nieuwe. Meestal is er dan inmiddels een nieuw model op de markt, met betere mogelijkheden. De kosten van de nieuwe processor vallen onder de afspraken die de ziekenhuizen en de verzekeraars onderling hebben gemaakt; je hoeft dus niet zelf te betalen.

 

terug naar: Een CI-traject in stappen