Rond de CI-operatie

Wat gebeurt er vóór de operatie

Vaccinatie
Het CI-team zal aanraden om het kind een aanvullende vaccinatie tegen hersenvliesontsteking (pneumokok-bacterie) te geven. Het risico op hersenvliesontsteking lijkt namelijk bij CI-dragers een fractie verhoogd te zijn.

De narcose voorbereiden
Ter voorbereiding van de operatie wordt een afspraak gemaakt met de anesthesist die tijdens de operatie verantwoordelijk zal zijn voor de narcose. Zaken zoals gewicht, algehele gezondheidstoestand, mogelijke allergieën en ziektegeschiedenis worden dan bekeken. 

Voorbereiding ouder en kind
Afhankelijk van de leeftijd van het kind, worden ouders en/of het kind voorbereid op de operatie. De meeste CI-teams hebben voor kleine kinderen een gebarende orthopedagoog of vergelijkbaar, die hierbij helpt. Er is vaak materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld mappen met foto's van de komende gebeurtenissen, een pop om de situatie na te spelen, een oefenverband etc. Op de kinderafdelingen van sommige ziekenhuizen mogen kinderen van te voren de kleur van het verband uitkiezen. Tegenwoordig is het bijna altijd mogelijk dat gedurende de hele ziekenhuisopname één van de ouders blijft logeren op de zaal. Uw kind hoeft dan nooit alleen te zijn. Soms kan de gezinsbegeleiding een rol spelen om het kind voor te bereiden op de operatie.

Het haar rond de snede
De meeste CI-teams adviseren om het haar na afloop van de operatie enkele weken niet te wassen en het hoofd zo droog mogelijk te houden. Daarom kun je overwegen om het haar wat korter te knippen. Vlak voor de operatie wordt een klein gebied achter het oor, daar waar de chirurg een insnede moet maken, kaalgeschoren. Een enkele keer komt het voor dat de chirurg voorstelt om het kind helemaal kaal te scheren, bijvoorbeeld omdat er 2 CI's in één operatie geplaatst worden.

Ziekenhuisopname en operatie

Meestal zal het kind de dag vóór de operatie worden opgenomen, maar dagbehandeling komt ook voor. Op de dag van de operatie moet het kind een lege maag hebben. Het kind krijgt een operatiehemd aan en wordt naar de operatiekamer (O.K.) gebracht. In de O.K. wordt het kind onder narcose gebracht. Meestal mag eén van de ouders bij het kind blijven tot dit moment. De operatie duurt een paar uur.

Vlak na de operatie

Verband
Het kind heeft een strak verband om het hoofd (de 'tulband'). Dit dient om druk te geven op de wond, om deze netjes te laten genezen. Meestal moet dit verband 4-6 dagen gedragen worden.

Misselijkheid en duizeligheid
Het kind kan misselijk zijn na de operatie. Meestal gaat dit dezelfde dag nog over. Duizeligheid komt ook voor. Een enkel kind heeft in de maanden na de operatie aanvallen van duizeligheid.

Antibioticum
Meestal wordt na de operatie preventief antibioticum gegeven.

Nog steeds doof!
Je kind kan nu nog niet horen. Pas 4 to 6 weken na de operatie wordt het implantaat aangesloten op de externe processor. Dat is omdat het gebied rond het implantaat eerst moet genezen. De ontvangstspoel, die onder de huid zit, moet goed gefixeerd (vastgegroeid) zijn, voordat de (externe) zendspoel er magnetisch aan gekoppeld kan worden.

Ontslag uit het ziekenhuis
De duur van de ziekenhuisopname verschilt per CI-team. Sommige teams laten het kind de dag na de operatie weer naar huis gaan als er geen complicaties zijn. Meestal blijft het kind nog enkele dagen in het ziekenhuis, wordt na een dag of 4 het verband verwijderd, waarna het weer naar huis mag.

terug naar een CI-traject in stappen