Het voortraject bij een CI-team

De periode na aanmelding bij een CI-team en tot een (eventuele) operatie, heet ook wel het voortraject. Het is vaak een aangrijpende tijd en de behoefte aan informatie bij ouders is groot. Bedenk dat je ook in deze periode recht hebt op ondersteuning door de gezinsbegeleiding. Zij hebben veel ervaring met ouders die het traject eerder doorlopen hebben. Contacten met andere ouders kunnen in deze periode heel waardevol zijn.

Het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek zal de voorgeschiedenis van het kind worden doorgenomen. Het gesprek zal gaan over de verwachtingen die ouders en CI-team hebben van een CI. Het CI-team zal verder vertellen over over hun werkwijze. Ouders krijgen uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Tip: Neem een lijstje mee van vragen waar je graag antwoord op wilt hebben!

Als je nog twijfelt over de keus van een CI-team, kun je dat aangeven. Dan gaat het niet om een intake, maar om een oriënterend gesprek.

Vooronderzoeken
Afhankelijk van de informatie die al beschikbaar is, zal het CI-team audiologische onderzoeken willen doen naar het gehoorverlies. Als er nog restgehoor aanwezig is en er zijn nog geen hoortoestellen uitgeprobeerd, zal het CI-team waarschijnlijk voorstellen om hier mee te beginnen.

Verder worden er (meestal) beeldvormende onderzoeken gedaan: door middel van een CT-scan en een MRI-scan wordt het slakkenhuis en het gebied daaromheen onderzocht. Het is belangrijk om te weten of het slakkenhuis en de gehoorzenuw goed zijn aangelegd. Later kunnen de plaatjes gebruikt worden om de operatie voor te bereiden.

Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar de communicatieve ontwikkeling van het kind. Dit is van belang om in een later stadium de vooruitgang te kunnen beoordelen. Het soort onderzoek is mede afhankelijk van de leeftijd.

Advies CI-team
Als de vooronderzoeken zijn afgerond formuleert het CI-team een advies: men vindt het wél of níet zinvol om een CI te plaatsen. Ook kan het CI-team aangeven dat zij voorkeur hebben voor het rechter-of juist het linkeroor of voor beide oren; eventueel geeft het CI-team een voorkeur aan voor een bepaald merk CI. Soms zal het CI-team adviseren om nog wat langer door te gaan met hoortoestellen en daar het effect van af te wachten. 

Als het CI-team heeft besloten dat je kind in aanmerking komt voor een CI, dan is het uiteindelijk aan de ouders om de beslissen of ze dat ook echt willen.

terug naar: Een CI-traject in stappen