Toelichting op de betekenis van CAP-scores

CAP-score 0: Het kind heeft geen besef van omgevingsgeluiden of stem.


De onderzoeker heeft op geen enkele moment enig functioneel besef gezien van het kind van omgevingsgeluiden of stem of heeft hierover geen bevestigingen van andere gekregen.

CAP-score 1: Het kind is zich bewust van omgevingsgeluiden.

De onderzoeker heeft spontane reacties van het kind geobserveerd op tenminste vijf verschillende omgevingsgeluiden thuis of in een andere omgeving. Observaties van andere personen mogen in beschouwing worden genomen, maar de onderzoeker moet zelf enkele reacties van het kind hebben gezien.

CAP-score 2: Het kind reageert op spraakklanken.

De onderzoeker heeft bij het kind reacties op spraakgeluiden geobserveerd. Elke reactie is acceptabel – zoals pauzeren tijdens een activiteit, opkijken naar een volwassene en lachen, rondkijken – mits het een duidelijke reactie is op het geproduceerde geluid. Bij oudere kinderen kan een spelactiviteit (bijvoorbeeld opduiken uit speelhuis of een bal rollen) worden gekoppeld aan de waarneming van spraakgeluiden (bijvoorbeeld ‘nu’ en ’boe’) aangeboden op een normale conversatie luidheid op een afstand van 30 – 60 centimeter van het kind.

CAP-score 3: Het kind herkent omgevingsgeluiden.

Het kind is in staat om tenminste 5 geluiden consequent te herkennen in het dagelijkse leven, zoals de deurbel en de telefoon. Dit betekent dat hij/zij consequent een bepaalde reactie laat zien op een specifiek geluid, zoals naar de voordeur lopen als reactie op het horen van de deurbel.

CAP-score 4: Het kind onderscheidt spraakklanken zonder liplezen.

Het kind is in staat om betrouwbaar het verschil te horen tussen tenminste twee spraakklanken. Dit kunnen zowel Lingklanken (/a,o,e,s,m,ʃ/) als ook andere klanken zijn. Bij een jonger kind kan dit worden geobserveerd tijdens het bekijken van een boekje; het kind zal wellicht dierengeluiden, geproduceerd door een volwassene, probeert te imiteren, zoals /ssss/ voor een slang.

CAP-score 5: Het kind begrijpt dagelijkse zinnen zonder liplezen.

Het kind is in staat om eenvoudige, dagelijkse opdrachten binnen een bekende context te begrijpen en/of is in staat om het juiste plaatje aan te wijzen in een boekje als reactie op een auditief aangeboden zin. Oudere kinderen op dit niveau zijn in staat om een gesloten spraakherkenningstest op zinsniveau uit te voeren.

CAP-score 6: Het kind begrijpt gesprekken zonder liplezen.

Het kind is in staat om een (eenvoudig) gesprek te voeren met een ouder of leerkracht zonder hierbij aangewezen te zijn op het lipbeeld. Oudere kinderen op dit niveau zijn in staat om Connected Discourse Tracking (DeFillipo & Scott, 1978) uit te voeren. Hierbij dient het kind auditief aangeboden zinnen woord voor woord te herhalen.


CAP-score 7: Het kind telefoneert met een bekende persoon.

Het kind is in staat om een telefoongesprek te voeren met een bekende persoon over een willekeurig onderwerp. Het kind kan tijdens het gesprek antwoord geven op eenvoudige vragen zoals ‘Waar is papa?’ en ‘Wat ben je aan het doen?’ zonder dat de communicatie verstoord raakt. 

 bron: http://www.lumc.nl/rep/cod/redirect/3080/patientenzorg/capnl_201207.pdf

 

Terug naar: De resultaten