Wat kost een CI?


In Nederland worden het  implantaat, de operatie en de revalidatie volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Er zijn echter nog meer kosten. De apparatuur zal verzekerd moeten worden; dit kost €60 á €70 per jaar en zal vanaf 2009 waarschijnlijk niet meer aftrekbaar zijn van de belasting. Sommige typen CI werken op accu’s maar als er wegwerpbatterijen worden gebruikt is dit een extra kostenpost. Reiskosten van en naar het ziekenhuis worden slechts door sommige verzekeraars vergoed.

Een tweede CI wordt in Nederland tot nu toe door de zorgverzekeraar alléén betaald bij doofheid ten gevolge van hersenvliesontsteking of als er sprake is van bijvoorbeeld doof-blindheid. Andere gevallen van 2-zijdige implantatie zijn tot nu toe gefinancierd uit andere budgetten, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Soms betalen ouders zelf een 2e CI.

Specialisten raken steeds meer ervan overtuigd dat een 2e CI bij kinderen, mits op jonge leeftijd aangebracht, nuttig is. Daarom is het niet ondenkbaar dat het beleid van de Zorgverzekeraars op dit punt aangepast wordt.