De resultaten van een CI

 

Kan mijn kind weer horen met een CI? Hoe goed werkt een CI?

Voor ouders met een doof of zwaar slechthorend kind, die voor de beslissing staan om hun kind wel of niet te laten implanteren, is dit misschien wel de meest dringende vraag. Helaas is het antwoord niet zo simpel. Wat maakt een helder antwoord op deze vraag zo moeilijk?

1.    De resultaten lopen zeer uiteen en zijn niet betrouwbaar te voorspellen
2.    Er zijn weinig statistieken beschikbaar.
3.    De 'resultaten' worden meestal gemeten in de testkamer van de audioloog. Deze metingen bieden geen zekerheid over het functioneren van een CI in het dagelijks leven.

Het is vooraf niet goed te voorspellen hoe goed een CI gaat werken. En of gesproken taal makkelijk toegankelijk zal worden voor je kind.  Daarom is het verstandig om niet alle hoop te vestigen op de ‘nieuwe oren’.

Ondanks de vele onduidelijkheden kunnen we wel het één en ander zeggen over de resultaten van CI bij kinderen. 

Goed om te weten: de resultaten lopen uiteen

Zoals gezegd loopt het enorm uiteen, wat kinderen met een CI kunnen horen. Sommige kinderen kunnen na verloop van tijd spraak verstaan zonder te kijken en zelfs telefoneren met een bekende. Veel kinderen kunnen gesproken taal volgen, maar hebben daarbij wel lipbeeld en/of ondersteunende gebaren nodig. En weer andere kinderen kunnen wel wat geluiden waarnemen met CI, maar kunnen de gesproken taal niet volgen. Zij blijven ‘dooffunctionerend’, dat wil zeggen dat ze volledig afhankelijk zijn van gebarentaal voor hun communicatie.

Er zijn verschillende factoren van invloed op de resultaten

 

De resultaten bij kinderen die op jonge leeftijd een CI krijgen

De ontwikkelingen op CI-gebied gaan snel. De techniek wordt steeds beter en de begeleiding (ook wel ‘revalidatie’ genoemd) wordt beter. Doofheid wordt veel vroeger ontdekt bij kinderen en er wordt op veel jongere leeftijd geïmplanteerd. De kans op goede resultaten neemt door dit alles toe. Waar die resultaten gemiddeld op uitkomen, is echter moeilijk te zeggen. De gemiddelden die we nu tot onze beschikking hebben, gaan immers over kinderen die een aantal jaren geleden (onder wat minder gunstige omstandigheden) geïmplanteerd werden.

Om toch een idee te kunnen geven over wat je kan verwachten bij kinderen die op jonge leeftijd een CI krijgen heeft de FODOK naar recente gegevens gezocht.

Meer informatie over resultaten bij kinderen die op jonge leeftijd een CI krijgen.

Meer informatie over resultaten bij oudere kinderen die een CI krijgen.

 

Goed om te weten: de audiologische scores zeggen niet alles

Kinderen met CI halen in de testkamer van de audioloog soms hele hoge scores. Bijvoorbeeld een foneemscore (een maat voor het kunnen verstaan van losse woordjes) van meer dan 93%, en een zinnentest (gesproken zinnen nazeggen) van 100%.  Dat betekent dat deze kinderen in een rustige omgeving met een goede akoestiek waarschijnlijk een 1-op-1 gesprek met een goedhorende persoon kunnen voeren, als deze het spreektempo aanpast. Echter in het dagelijks leven en op school hebben óók kinderen met hoge audiologische scores veel problemen met het verstaan. Dat komt omdat de omstandigheden vaak niet ideaal zijn: er is achtergrondlawaai, een slechte akoestiek, mensen praten onduidelijk, te snel en door elkaar heen, of op een te grote afstand.

 

Een voorzichtige conclusie?

Op de website van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam staat: “Over het algemeen kunnen we stellen dat het functioneren van een doof kind met een CI vergelijkbaar wordt met het functioneren van een kind met een gehoorverlies van ongeveer 70 dB en een hoortoestel. Het zal dus meestal leren spraak te verstaan en leren spreken. Er blijven echter wel problemen met het verstaan in een ruimte met veel mensen en in een ruimte met veel nagalm.” 

Dit betekent dat kinderen met CI over het algemeen blijvend extra ondersteuning nodig hebben. Denk aan gebarentaal of ondersteunende gebaren, spraakafzien en andere visuele ondersteuning, aangepast spreektempo,  solo-apparatuur, remedial teaching en pre-teaching.

 

Muziekbeleving met een CI.

Volwassenen die een CI krijgen klagen vaak (niet altijd!) over de slechte, onaangename weergave van muziek met een CI. Dat is voor hen een enorme teleurstelling, want zij herrinneren zich nog hoe muziek klonk voordat zij helemaal doof werden. Bij kinderen die jong geïmplanteerd worden speelt dit probleem minder, zij hebben immers nooit muziek gekend. Er zijn veel kinderen die met hun CI van muziek blijken te genieten.