Nog meer beslissingen

Keuze voor een merk
Bij veel CI-teams kan tegenwoordig gekozen worden voor een bepaald merk CI. Soms zal het CI-team een voorkeur hebben. Vraag altijd naar de reden voor die voorkeur. Om te weten te komen welk merk geschikt is voor jouw kind, kun je verder vragen naar: 

  • verschillen in gebruikersgemak: gewicht, kwetsbaarheid, oplaadbare batterijen, mogelijkheden voor aansluiting van solo-apparatuur, telefoon, mp3 e.d.
  • verschillen in aanpassingsmogelijkheden voor de toekomst: is het implantaat zo gemaakt dat het ook toekomstige updates van de software kan verwerken?
  • hoe lang het product al op de markt is
  • de hoeveelheid onderzoek die de fabrikant verricht
  • de ervaring van een CI-team met het merk
  • ervaringen van gebruikers met het merk, etc.

De keuze voor het rechter- of linkeroor
Sommige CI-teams hebben er voorkeur voor om het 'beste' oor, d.w.z. het oor met het meeste restgehoor, te implanteren. De gedachte erachter is dan, dat de gehoorzenuw en de achterliggende gehoorbanen bij dit oor meer stimulatie hebben gehad en daarom beter zullen reageren als ze prikkels van een CI te verwerken krijgen. Er zijn echter geen wetenschappelijke aanwijzingen dat implanteren op het slechtere oor uiteindelijk minder goede resultaten geeft.

Andere CI-teams vinden dat je het restgehoor op het beste oor beter kunt behouden en dat je een CI beter kunt plaatsten op het slechtste oor, zodat je in ieder geval niet achteruit gaat na implantatie.

Er zijn ook artsen die het liefst op het rechteroor implanteren, in de veronderstelling dat dit beter is voor de taalontwikkeling.

Vraag altijd naar de wetenschappelijke onderbouwing van een bepaalde voorkeur, als je eraan twijfelt of deze voor jouw kind een goed idee is. In principe mogen de ouders uiteindelijk de keuze maken.

Soms kan er een medische reden zijn om te kiezen voor een bepaald oor. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van vervorming of verkalking van het slakkenhuis, omdat de gehoorzenuw niet goed is aangelegd, omdat er ontstekingen zijn of omdat er te weinig ruimte is om netjes te kunnen opereren aan een bepaalde kant.

2 CI's
Soms zal het CI-team adviseren om beide oren te implanteren. Bij doofheid ten gevolge van een hersenvliesontsteking bijvoorbeeld, of als er bijkomende visuele problemen zijn. Dan is er meestal geen probleem met de vergoeding. In overige gevallen wordt een 2e CI in Nederland (anno 2009) niet standaard vergoed. Dat komt omdat men er in Nederland nog niet van overtuigd is dat de extra kosten van een 2e CI, én de extra risico's, opwegen tegen de extra baten die men ervan verwacht. Als het CI-team in voorkomende gevallen toch voorstander is van een 2e CI, zal het ziekenhuis deze zelf moeten betalen, of de ziekteverzekeraar zal toestemming moeten geven om te vergoeden. Uiteraard moeten de ouders er ook van overtuigd zijn dat zij een 2e CI voor hun kind willen. Lees meer over tweezijdige implantatie.

Onverwachte gebeurtenissen
Soms gebeurt het dat tijdens een operatie blijkt dat de electrode niet goed kan worden ingebracht. Het is goed om van te voren met de arts te bespreken wat er in dat geval het best kan gebeuren: een ander type implantaat proberen, het andere oor opereren?

Planning van de operatie
Als ouders en CI-team het eens geworden zijn, kan de operatie worden gepland.

terug naar Een CI-traject in stappen