Waarom is revalidatie nodig?

 

Een kind dat een CI krijgt, moet daarmee leren horen.  Van het ene moment op het andere komen er allerlei nieuwe prikkels binnen in de hersenen. Het kind zal die prikkels niet zomaar herkennen en begrijpen. Veel kinderen kunnen op den duur gesproken taal verstaan. Maar om zover te komen, zijn een heleboel stappen nodig. Denk aan:

  • bewustwording van geluid (de rammelaar beweegt, ik zie en voel dat niet alleen maar er komt nóg iets binnen: geluid!)
  • onderscheiden van verschillende geluiden: uit de brei van binnenkomende prikkels een voetstap onderscheiden, of een stem
  • herkennen en onthouden van die verschillende geluiden (dát is een voetstap en dát is de stem van mijn moeder!)
  • herkennen van gesproken woordjes en betekenis eraan koppelen (bal' hoort bij dat ronde ding en 'hap' heeft met eten te maken)
  • begrijpen van hele gesproken zinnen
  • zelf woorden leren uitspreken en begrijpelijke zinnen maken

Al deze stappen zullen bij een kind met een CI extra moeite kosten. De ondersteuning van het hele proces van de eerste bewustwording van geluid, tot en met het leren verstaan en spreken van gesproken taal, heet revalidatie.

 

Wie is betrokken bij de revalidatie?

Het CI-team is verantwoordelijk voor het opstarten van de revalidatie. De manier waarop dit gebeurt wisselt per CI-team. Dat kan variëren van logeren in een gezinshuis, samen met andere kinderen die een CI hebben gekregen, tot een wekelijks uurtje op het ziekenhuis. Logopedisten, orthopedagogen, de audioloog: je kan met heel wat specialisten te maken krijgen. In de loop van de tijd vermindert de bemoeienis van het CI-team. Afstemming met de gezinsbegeleiding, school, externe logopedie en/of ambulante begeleiding wordt dan belangrijk. Ouders leren gaandeweg ook steeds meer hoe ze het luisteren, verstaan en spreken kunnen stimuleren.

 

Wat houdt revalidatie in?

De techniek optimaal inzetten
In het begin is het belangrijk om regelmatig naar de afregeling van de CI te kijken. Verder moeten alle onderdelen moeten in orde zijn. Als het kind mogelijk baat heeft bij een hoortoestel op het andere oor, dan moet dat uitgeprobeerd worden. Ringleiding of een draadloze zender voor de televisie, solo-apparatuur voor op school, etc: het hoort allemaal bij de revalidatie. De audioloog is hiervoor het aanspreekpunt.

Comfort
Het draagcomfort is belangrijk voor het kind. Ook voor de ouders is het belangrijk dat zaken zoals kleren verschonen een beetje praktisch zijn. In het begin is het soms zoeken naar oplossingen. Soms hebben andere ouders en de gezinsbegeleiding nog aanvullende tips.

Geluiden leren herkennen
Bij kleine kinderen worden er spelenderwijs geluiden aangeboden. Geprobeerd wordt om reacties uit te lokken, en gaandeweg de communicatie uit te breiden op basis van geluiden. Thuis kan je dat ook doen met je kind. Het kan heel leuk en spannend zijn om samen geluiden te ontdekken en ervan te genieten. Als het leuk en gezellig is, dan leert je kind er ook van.

Blijf communiceren!
Vergeet echter niet, dat een CI, zeker in het begin, nog geen volwaardig communicatiemiddel kan zijn voor je kind. Om je band met je kind en zijn gewone ontwikkeling niet te verstoren zijn gebaren en andere visuele middelen (nog) nodig. De meeste kinderen met CI gaan in de loop van de tijd minder steunen op gebaren.

Achtergrondlawaai
Hoe rustiger de omgeving, hoe gemakkelijker het is voor een kind met een CI om de geluiden die er wél zijn op te merken en te interpreteren. Achtergrondgeluiden zoals pratende mensen, wind, verkeer, machines, een televisie die aanstaat of een radio werken storend.

Als goedhorende ouder zal je niet automatisch alert zijn op storend achtergrond geluid, omdat je zelf, met twee goede oren, ook tenmidde van lawaai vrij gemakkelijk gesprekken en andere geluiden kunt onderscheiden. Probeer er zoveel mogelijk op te letten, want het zal nog heel lang duren voordat je kind zelf gaat aangeven dat hij last heeft van achtergrondlawaai!

Probeer storende achtergrondgeluiden te voorkomen en wacht even met praten tegen je kind als er toevallig net een auto voorbij raast of als je net met iets bezig bent dat lawaaiig is.

Akoestiek
In ruimtes met veel galm is het voor een kind met CI moeilijk geluiden te onderscheiden. Loop daarom eens met een kritisch oor door je eigen huis. Tegelvloeren en harde gladde oppervlakten zijn meestal niet zo gunstig. Gordijnen, vloerkleden, bekleding en kussens en (open) boekenkasten dempen de galm daartentegen juist.

Meten van de ontwikkeling
Door de ontwikkeling van het kind nauwkeurig te volgen, kan de ondersteuning op maat aangepast worden. Het CI-team en de gezinsbegeleiding zullen daarom regelmatig testjes afnemen.


Wanneer is de revalidatie klaar?

Je zou kunnen zeggen: als een kind met een CI op een gegeven moment hetzelfde spraaktaal-niveau heeft als een horend kind, en zich in zonder extra steun net zo snel ontwikkelt als een horende kind, dan is de revalidatie klaar. In de praktijk gebeurt dit zelden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs kinderen die maximaal profijt van hun CI hebben, achter blijven lopen, bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen.

 

Terug naar: Een CI-traject in stappen