Wanneer is een CI geschikt?

In Nederland kunnen kinderen alleen een CI krijgen bij een CI-team. De CI-teams zijn gevestigd in universitaire ziekenhuizen. De deskundigen in het CI-team bepalen of een CI geschikt is voor een kind dat aangemeld wordt.  Als een kind wordt aangemeld, zullen er gesprekken met de ouders plaatsvinden en zal een aantal onderzoeken worden gedaan (zie ook: Een CI-traject in stappen). Vervolgens formuleert het CI team een advies voor de ouders waarin staat of zij het wél of níet zinvol achten om een CI te plaatsen. Het is wel zo, dat er interpretatieverschillen mogelijk zijn. Daarom kan het advies per CI-team wel eens verschillen.

Om te bepalen of een CI zinvol is, wordt gekeken of er aan bepaalde criteria (voorwaarden) voldaan wordt.

 

Wat zijn de belangrijkste criteria?

1. Is er ernstig perceptieverlies?
Het allerbelangrijkste criterium voor een CI is dat er sprake is van een ernstig perceptieverlies, d.w.z. ernstige schade aan de trilhaartjes in het slakkenhuis. Dergelijke schade wordt vastgesteld middels audiologisch onderzoek door een audioloog in een audiologisch centrum, een school of een CI-team. Ernstig perceptieverlies is niet te genezen. Als het verlies zo groot is, dat met gewone hoortoestellen de ontwikkeling van gesproken taal naar verwachting niet goed mogelijk is, dan komt een kind in principe in aanmerking voor een CI.

2. Is voldaan aan de medische criteria?

  • Zijn het slakkenhuis en de gehoorzenuw aangelegd? Meestal worden een CT-scan en een MRI-scan gemaakt om dit te onderzoeken. De informatie van deze onderzoeken kan later ook nog gebruikt worden om de operatie chirurgisch voor te bereiden.
  • Is het kind gezond genoeg om geopereerd te worden?

3. Hebben ouders realistische verwachtingen?
Het is van belang dat je als ouder een realistisch beeld hebt van de mogelijkheden van een CI en van de inspanningen die het kost om een CI goed te benutten.

Je kunt je kind te kort doen als je te hoge verwachtingen hebt, als je een CI ziet als een wondermiddel waarmee alle problemen de wereld uit zijn. Zelfs als een CI bij jouw kind heel goed gaat werken, zal je nog altijd veel aandacht en tijd moeten blijven besteden aan de 'communicatieve behoeften' van je kind.

Anderzijds doe je je kind ook te kort als je te lage verwachtingen hebt. Misschien zie je een CI alleen als een hulpmiddel waarmee het kind bijvoorbeeld door geluid gewaarschuwd kan worden. Bedenk dan dat de meeste kinderen met hun CI behoorlijk veel details kunnen waarnemen. Als het kind niet leert om betekenis te verlenen aan al dat binnenkomende geluid, dan ervaart het zijn CI als iets dat alleen maar een kakofonie van prikkels produceert. Hoewel sommige kinderen op een heel natuurlijke manier alle binnenkomende geluiden leren onderscheiden, hebben de meeste kinderen hulp en steun nodig. Anders heb je kans dat het CI als iets negatiefs ervaren wordt en je kind het niet graag zal dragen.

4. Zijn ouders (en kind) gemotiveerd?
Het is belangrijk dat de omgeving van het kind - en bij oudere kinderen ook het kind zelf - gemotiveerd is om de mogelijkheden van een CI optimaal te benutten. Het kost nogal wat tijd en energie, en inspanning:

  • Een hele reeks afspraken voor de vooronderzoeken, een ziekenhuisopname, afspraken voor afregelingen, hoortraining-sessies en contrôles
  • Regelen van verzekeringen, reparaties, reserve-onderdelen
  • En vooral: veel tijd en aandacht voor je kind en voor wat hij hoort. In het alledaagse leven liggen allerlei mogelijkheden om het horen met een CI en de taalontwikkeling te bevorderen. Je kind zal zeker meer profijt hebben van het CI als gezinsleden daar bewust mee (leren) omgaan.

5. Spelen hiernaast nog andere factoren een rol?
Soms zijn er bijkomende handicaps die een CI minder zinvol, of juist zinvoller maken. Sommige bijkomende handicaps, zoals slechtziendheid, zijn een reden om eerder voor een CI te kiezen. Maar er zijn ook situaties denkbaar, waarin een CI naar verwachting weinig oplevert, terwijl het CI-traject een behoorlijke belasting betekent.

 

lees verder