Met andere ouders praten

Contacten met andere ouders van dove kinderen, met of zonder CI, kunnen zeer waardevol zijn. 

Hoe vind je andere ouders?

  • Via peuter- en kleutergroepen, georganiseerd door de gezinsbegeleidingsdiensten
  • Via oudercursussen gebarentaal of andere oudercursussen georganiseerd door de gezinsbegeleidingdiensten.
  • Via OPCI-contactpersonen: OPCI heeft een netwerk van oudercontactpersonen juist voor dit soort vragen. Neem contact op met info(at)opciweb.nl. Meer informatie over OPCI op www.opciweb.nl.
  • Sommige CI-teams hebben een lijst met ouders die je kunt bellen.
  • Via het forum van OPCI, met name rubriek "ouders-verzorgers van een CI-kind":
  • Via georganiseerde bijeenkomsten, bijvoorbeeld door de FODOK, Stichting "Zo Hoort Het", de FOSS,  Vereniging van Ouders Dove Kinderen Noord".
  • Via school (als je kind op speciaal onderwijs zit), of via de ambulant begeleider (als je kind op het regulier onderwijs zit).