Tweezijdige implantatie

Wanneer is tweezijdig implanteren gunstig?
Als aangetoond is dat een kind  geen bruikbaar restgehoor heeft op beide oren, dan biedt gelijktijdige implantatie aan beide oren de beste kansen voor het kind. Als op jonge leeftijd beide gehoorbanen gestimuleerd worden, is er gerede kans dat het kind met 2 CI's beter en gemakkelijker kan horen in rumoerige situaties, en dat het de richting waaruit een geluid afkomstig is, kan bepalen. Bij gelijktijdige implantatie aan twee oren kost de revalidatie en afregeling het minste tijd, geld en energie.Twijfelpunt: sequentieel (achtereenvolgens) implanteren

Hoewel gelijktijdige implantatie van 2 CI’s bij kinderen zonder restgehoor meestal gunstige resultaten geeft, is het beeld bij sequentiële (achtereenvolgende) implantatie van een 2e CI minder duidelijk. De revalidatieperiode kan moeizaam verlopen en de gewenste meerwaarde wordt niet altijd verkregen. Daar komt nog bij dat een kind opnieuw geopereerd moet worden: opnieuw een ziekenhuisopname, opnieuw de risico's van een operatie, opnieuw afregelen en revalideren.


Twijfelpunt: mogelijk nut van een hoortoestel

Als er nog restgehoor aanwezig is, kan een hoortoestel op het 2e oor soms meer voordelen bieden dan een 2e CI. Om de voordelen van een hoortoestel optimaal te benutten is echter wel permanente aandacht nodig van de audioloog, de audicien, de ouders, de gezinsbegeleiding en de school. Een hoortoestel brengt een hoop extra inspanning met zich mee en ouders en kind zijn niet altijd gemotiveerd om dit op te brengen. Aangezien een 2e implantatie toch ingrijpend is en de resultaten niet goed voorspelbaar zijn, is het verstandig dat alle betrokkenen zich afvragen of het restgehoor op het niet-geïmplanteerde oor voldoende benut wordt, voordat men een 2e CI overweegt. 

Andere technieken in de toekomst

Als argument tégen 2-zijdige implantatie wordt wel gezegd dat er in de toekomst nieuwe technieken zullen komen die doofheid kunnen genezen. Daarom zou het verstandig zijn om één van de slakkenhuizen ongeschonden te laten. Voor volwassenen geldt dat misschien wel, maar voor kinderen ligt het anders. Om te kunnen profiteren van het feit dat er geluid binnenkomt aan twee kanten van het hoofd, moeten bepaalde hersenfuncties zich wel eerst ontwikkelen. Als kinderen op jonge leeftijd 2-zijdig stimulatie onthouden wordt,  zullen ze op latere leeftijd veel minder kunnen profiteren van ongeacht welk soort 2-zijdig gehoor. Ook lijkt het verstandig om mensen in de periode dat ze zich het hardst ontwikkelen (als ze kind zijn dus), de meeste kansen te geven voor optimale ontwikkeling.

Vergoeding

Tweezijdige implantatie wordt momenteel voor kinderen tot vijf jaar standaard ('regulier') vergoed door de verzekering. Voor kinderen tot en met 18 jaar zijn de regels iets anders. Het CVZ kon niet genoeg wetenschappelijk bewijs verzamelen, om ook kinderen tot 18 jaar in het pakket op te nemen. Om die reden hebben ze CI-ON ( een samenwerkingsverband, waarin 2 personen van ieder CI-team zitting hebben) gevraagd een standpunt te schrijven. Hierin staat:

Kinderen met een congenitale of verworven bilaterale doofheid en kinderen met een progressief gehoorverlies waarbij meerwaarde wordt verwacht van BiCI (tweezijdige CI)  ten opzichte van een bimodale aanpassing (een CI en een hoortoestel), moeten worden geïndiceerd voor BICI.

Doordat het kind dan al een CI heeft, heeft het kind een auditieve ontwikkeling doorgemaakt, is de verwachting dat het kind baat zal hebben bij het tweede CI.

Vanwege de reeds opgetreden auditieve ontwikkeling is de tijd tussen eerste en tweede implantatie hierbij minder belangrijk dan in het geval er totaal geen stimulatie heeft plaatsgevonden.

Procedure voor kinderen van 5 tot 18 jaar
Wanneer kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar een tweede CI vergoed willen krijgen, wordt de volgende procedure bewandeld. Eerst bekijkt het ‘eigen’ CI-team of het kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. Daarna wordt het dossier en advies aan één van de andere CI-teams voorgelegd. Als die met dezelfde conclusie komt, dan wordt de aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar.
Omdat bilaterale CI voor kinderen van 5 tot 18 jaar niet in het standaard vergoedingen pakket is opgenomen, zal de zorgverzekeraar kunnen besluiten het tweede CI niet te vergoeden. De verwachting is echter dat alle zorgverzekeraars zich zullen confirmeren aan het standpunt van CI-ON. Mocht dit niet zo zijn, dan adviseren we u hiertegen in bezwaar te gaan.
 

Richtlijn indicatie bilaterale CI