Wat is een CI?

CI is de afkorting van ‘cochleair implantaat’. Het is een apparaat dat dove en ernstig slechthorende mensen de mogelijkheid biedt iets te horen. Het bestaat uit een inwendig deel (het implantaat) en een uitwendig deel. Het aanbrengen van het inwendige deel gebeurt tijdens een operatie in het ziekenhuis. 

Tegenwoordig is de techniek zo ver gevorderd dat de meeste kinderen met een CI na verloop van tijd leren om gesproken taal te verstaan. De resultaten kunnen echter behoorlijk variëren en niet alle kinderen hebben veel baat bij een CI. 

Een gezond gehoor

Mensen met een goed gehoor hebben in hun binnenoren, bij de uitlopers van de gehoorzenuwen, meer dan 30 000 zeer kleine trilhaartjes. Deze trilhaartjes bevinden zich in de 'cochlea', een orgaantje zo groot als een erwt, dat de vorm heeft van een slakkenhuisje en dat daarom ook wel slakkenhuis genoemd wordt. De trilhaartjes in het slakkenhuis worden door geluid in beweging gebracht, waardoor kleine zenuwstroompjes ontstaan. Deze zenuwstroompjes prikkelen vervolgens de gehoorzenuw. Via de gehoorzenuw worden de prikkels doorgegeven aan de hersenen, die de prikkels als geluid ervaren.

Gehoorverlies

Gehoorverlies komt in soorten en maten. Bij lichte vormen van gehoorverlies bieden trommelvliesbuisjes, een kleine operatie en/of een hoortoestel vaak uitkomst. 

Bij zeer ernstig gehoorverlies is er meer aan de hand: bijna altijd is er dan sprake van een fikse beschadiging van de trilhaartjes in het slakkenhuis. De trilhaartjes in het slakkenhuis zijn microscopisch klein. Beschadigde trilhaartjes zijn (vooralsnog) niet te repareren of te genezen.

Beschadiging in het slakkenhuis

Als de trilhaartjes ernstig beschadigd zijn, dan helpt een hoortoestel niet meer: er zijn gewoon te weinig trilhaartjes om in beweging te brengen.

Trilhaartjes vervangen

Een CI is gemaakt om de functie van de trilhaartjes te vervangen en de gehoorzenuw direct te prikkelen.

Wat is een CI en hoe werkt het? Kijk de instructievideo.

schematische weergave van de werking van een CI (uit instructievideo)