De werking van een CI

Hieronder wordt in afbeeldingen de werking van het natuurlijke gehoor vergeleken met de werking van een CI. 

bron: Cochlear
Plaatje werking natuurlijke gehoor
Plaatje werking CI