Wegwijs in CI-land

CI-teams in Nederland.
Er zijn 8 Ci-teams in Nederland. Allen zijn verbonden aan een universitair ziekenhuis. Voor een overzicht zie de website van OPCI: www.opciweb.nl.

Gezinsbegeleiding en Peuter/kleutergroepen
In principe heeft ieder kind in Nederland met matig of ernstig gehoorverlies aan beide oren recht op gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiding kan gaan om individuele thuisbegeleiding, groepscursussen, opvang van kinderen in groepen en voorlichting aan derden zoals bv. een instelling voor kinderopvang. Meer voorbeelden en contactgegevens van de gezinsbegeleidingsdiensten.

Audiologisch onderzoek
Om te weten hoe ernstig het gehoorverlies is moet er audiologisch onderzoek worden gedaan. Daarvoor kun je terecht in een audiologisch centrum of 'AC'. Daarvan zijn er meer dan 30 in Nederland. Voor een overzicht zie www.fenac.nl. Een aantal van deze AC's is verbonden aan een CI-team (voor een overzicht zie www.opciweb.nl).

Voor het eerste bezoek aan een audiologisch centrum is een verwijsbrief van de huisarts, KNO-arts, kinderarts of andere specialist nodig. De kosten worden vergoed door de zorgverzekering. Meer uitleg over audiologisch onderzoek 

Fabrikanten van CI's
Advanced Bionics (Clarion, Auria, Harmony): www.bionicear-europe.nl
Cochlear (o.a. de Freedom): www.cochlear.nl
Med-el: www.medel.com
Neurelec: www.mxm.eu

Ondersteunende apparatuur
Voor informatie over solo-apparatuur, GSM-telefoons, infra-rood en ringleiding systemen die met CI te combineren zijn, kun je overleggen met de audioloog van het CI-team. Ook kun je terecht bij Oorakel.

Akoestiek geschikt maken voor CI-dragers
zie de Hoorwijzer

Tips voor op school
Tips voor op het voorgezet onderwijs: download word-document
Werkmap voor ouders die kiezen voor het regulier onderwijs: Natuurlijk welkom op school

Andere interessante sites
Website van OPCI, het Onafhankelijk Platform CI: www.opciweb.nl
Website van Vlaamse Ouders van Kinderen met CI: www.vlok-ci.be
Engelstalige website van The Ear Foundation:  www.earfoundation.org.uk
Engelstalige site over bilaterale CI:  www.2ears2hear.org.uk
Vlaamse website met veel up-to-date informatie over ontwikkelingen in CI-land: www.onici.be