Initiatieven om het lezen te bevorderen

De FODOK spant zich al tientallen jaren in om het lezen door dove kinderen te bevorderen. Dit heeft geleid tot tal van publicaties. Ook houdt de FODOK onder meer voorlichtingsbijeenkomsten over lezen, met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ouders of scholen kunnen die voorlichtingsbijeenkomsten bij de FODOK aanvragen.

Jaarlijks organiseert de Stichting Woord & Gebaar de Leesvertelwedstrijd, die wordt gehouden op scholen voor dove kinderen. Na voorrondes op de scholen volgt een landelijke finale. In de wedstrijd staan vertel- en gebaarvaardigheid en vooral leesplezier centraal.