Meer informatie over lezen

De FODOK heeft informatiemateriaal uitgebracht op het gebied van lezen.

Waarom is lezen moeilijk voor dove kinderen met of zonder CI? Folder met beknopte informatie over het lezen van dove kinderen.

Lezen = Leuk! Oók voor dove en slechthorende kinderen– met of zonder CI
Informatie en tips voor ouders.

Lezen= Cool! Hoe krijg je dove pubers – met of zonder CI – aan het lezen? Informatie en tips voor ouders.

Een zwembad aan taal; Hoe dove volwassenen goede en grage lezers werden.
Dove lezers aan het woord.

Dit informatiemateriaal is te bestellen of te downloaden via de website.

 

FODOK-Keuzelijsten

FODOK-keuzelijsten, met informatie over zowel verhalende als informatieve boeken die leuk en niet te moeilijk zijn voor dove lezers.
De FODOK-keuzelijsten 5 tot en met 8 bevatten titels en beschrijvingen van boeken die zijn uitgekomen tussen 1999 en 2005. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe keuzelijst met een selectie van toegankelijke boeken. Op www.fodok-keuzelijst.nl zijn alle boektitels uit de lijsten (met diverse zoekwoorden) terug te vinden.

 

De Troef-reeks

Troef-reeks, boeken voor jongeren die moeite hebben met de Nederlandse taal, zoals dove of allochtone jongeren. De boeken gaan over thema’s die jongeren interesseren. De Troef-reeks wordt uitgegeven door Van Tricht Uitgeverij in nauwe samenwerking met de FODOK. Meer informatie.

Informatie voor schrijvers

Open boek. Richtlijnen voor schrijvers van boeken voor dove jongeren. Er is een uitgebreide en een verkorte versie.