Een extra handicap

Er zijn kinderen die naast hun doofheid nog een andere handicap hebben. De verschillende handicaps werken dan op elkaar in. In het boekje 'Oog voor het andere dove kind' is dit duidelijk verwoord:

‘Een doof kind dat nóg een handicap heeft, wordt meervoudig gehandicapt genoemd. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je kunt die vraag vrij simpel beantwoorden: als een kind meervoudig gehandicapt is heeft hij verschillende handicaps, die ieder op zich zijn ontwikkeling beïnvloeden en die ook elkaar beïnvloeden. De handicaps kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. Hier gaat het gezegde op dat het geheel meer is dan de som der delen: het is geen kwestie van 1 + 1 = 2. De combinatie van handicaps heeft als het ware een heel nieuwe handicap tot gevolg, die de ontwikkeling van het kind belemmert. Het is één handicap waar verschillende kanten aan zitten.’

De extra handicap

De extra handicap kan een verstandelijke handicap zijn of autisme, het kan gaan om leer- of gedragsproblemen, een lichamelijke handicap of om een combinatie van dit soort handicaps. Ook zijn er kinderen die naast de doofheid een visuele handicap hebben: ze zijn blind of slechtziend, soms ook weer in combinatie met andere handicaps. Het kan heel lastig zijn om te onderscheiden van welke handicaps er precies sprake is.

Grote onderlinge verschillen

Er zijn heel grote verschillen binnen de groep van meervoudig gehandicapte dove kinderen. Aan het ene uiterste zijn er kinderen die zich behoorlijk goed redden; aan het andere uiterste zijn er kinderen die totaal afhankelijk zijn van anderen en nauwelijks kunnen communiceren.