Familienetwerk

Voor familieleden van meervoudig gehandicapte doven heeft de FODOK het familienetwerk Het andere dove kind. Dit netwerk is bedoeld voor ouders, maar nadrukkelijk ook voor andere familieleden die de zorg hebben voor iemand die doof is en nog een handicap heeft. Als een meervoudig gehandicapt kind opgroeit, wordt regelmatig een familielid aangewezen als curator, bewindvoerder of mentor. Dit kan de vader of moeder zijn, maar ook een broer, zus of ander familielid. Het familienetwerk is er voor al deze familieleden van meervoudig gehandicapte doven, of MG-doven.

Het familienetwerk zet zich op verschillende manieren in voor MG-doven en hun familieleden.

  • Belangenbehartiging. Het netwerk spant zich onder meer in voor een zorgaanbod dat voldoet aan de zeer gevarieerde behoeften van MG-doven, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Het netwerk onderhoudt daartoe onder meer contact met instellingen die zorg bieden aan deze groep.
  • Voorlichting. Het netwerk verzamelt informatie die van belang is voor MG-doven, en is daarmee een aanspreekpunt voor familieleden en voor anderen die met deze groep te maken hebben. Familieleden krijgen verder informatie tijdens ontmoetingsdagen van het netwerk en via publicaties.
  • Lotgenotencontact. Familieleden kunnen informatie en ervaringen uitwisselen op de jaarlijks georganiseerde MG-contactdagen en via de mailgroep MG Dove Kind.


Het lidmaatschap van het familienetwerk is gratis voor leden en donateurs van de FODOK. Kijk hier voor meer informatie.

Het familienetwerk Het andere dove kind wordt draaiend gehouden door een stuurgroep die bestaat uit een FODOK-medewerker, Mariƫn Hannink, en enkele familieleden van meervoudig gehandicapte doven. Als je vragen hebt voor het netwerk kun je mailen naar m.hannink(at)fodok.nl.