Mailgroep

Voor ouders en verzorgers van een meervoudig gehandicapt doof kind, maar ook voor anderen zoals familie, vrienden, professionals of overige belangstellenden heeft de FODOK in 2004 een mailgroep in het leven geroepen. Deze mailinglijst is bedoeld om informatie en ervaringen uit te wisselen m.b.t. uw meervoudig gehandicapte dove kind, of om vragen te stellen.

Aanmelden

Meer informatie over het aanmelden voor deze mailgroep vind je hier.