Sterke kanten en talenten

Bij meervoudig gehandicapte dove kinderen vallen vaak als eerste hun beperkingen op. Toch hebben ook zij, net als andere kinderen, hun sterke kanten en talenten. Die verdienen stimulans en bewondering. Kinderen met een meervoudige handicap kunnen meestal meer uitdaging aan dan je denkt.

De juiste balans

Het is altijd zoeken naar de juiste balans: je kind stimuleren en eruit halen wat erin zit, maar hem niet overvragen. Want als een kind voortdurend op zijn tenen moet lopen, wordt hij daar niet beter of gelukkiger van. Diezelfde balans moet je zoeken voor de school of dagbesteding waar je kind naar toegaat. Ouders vertellen wel dat hun kind daar te weinig aangeboden krijgt en zich verveelt, terwijl hij thuis met van alles helpt. Of andersom: er wordt van het kind verwacht dat hij meedoet met een groep die te snel gaat voor hem. Stel dat aan de orde en probeer samen tot een oplossing te komen.

Overleg met de instelling over het aanbod

Het blijft moeilijk om precies die opvang voor je kind te vinden die hij nodig heeft. Zoveel instellingen voor meervoudig gehandicapte dove kinderen zijn er immers niet. De meeste kinderen zitten daarom bij een instelling die niet volledig op hun handicap is ingesteld. Samen met die instelling zul je dan als ouders moeten nagaan hoe het aanbod zo goed mogelijk op jouw kind kan worden afgestemd.

Langer leren

Vaak kunnen meervoudig gehandicapte dove kinderen lang bij blijven leren. Ook als ze al ouder zijn, kunnen ze nog vaardigheden leren waar ze in hun verdere leven plezier van hebben. Wijs de instelling waar je kind heengaat voor onderwijs of dagbesteding op die leerbehoefte. Meestal is er wel iets te regelen.