Zorginstellingen

Het kan moeilijk zijn om voor een meervoudig gehandicapt doof kind de juiste hulp en begeleiding te vinden. Hieronder geven we de namen van instellingen en organisaties die van belang kunnen zijn. Met vragen over de juiste opvang kun je ook terecht bij de FODOK.

De FODOK is voorzitter van het netwerk woonzorgvoorzieningen MG-doven. Daarin hebben nagenoeg alle organisaties, die in Nederland (woon)zorg bieden aan MG-doven, contact met elkaar. Hieronder vindt u de gegevens van deze organisaties en hun locaties.

Instellingen voor MG-dove kinderen en jongeren


In dit overzicht staat iets meer informatie over de huidige situatie bij de betreffende instellingen.


Koninklijke Kentalis
Postbus 7

5270 BA  Sint-Michielsgestel

073 5588111
www.kentalis.nl

Kentalis Carré
Theerestraat 42
5271 GD  Sint-Michielsgestel
www.kentalis.nl

Kentalis Diggelhoes (De Brink)
Veenweg 20

9481 TJ  Vries
www.kentalis.nl

Kentalis De Pauw
Zijlberg 25

2716 NA Zoetermeer
www.kentalis.nl
depauw(at)kentalis.nl

Kentalis Weerklank
Hoogheemraadweg 2

1069 VM Amsterdam
www.kentalis.nl

Kentalis Weteringdreef
(woongroepen Morgenrood, Morgenzon, Morgendauw)
Weteringdreef 103-105
2724 BV Zoetermeer
www.kentalis.nl
morgenrood(at)kentalis.nl, morgenzon(at)kentalis.nl, morgendauw(at)kentalis.nl

Instellingen voor MG-dove (jong)volwassenen

MG-dove (jong) volwassenen kunnen terecht bij:

Kentalis Carré
Theerestraat 42
5271 GD  Sint-Michielsgestel
www.kentalis.nl

Kentalis Katersteyn
Klaas Katerstraat 4 – 8

1062 RT  Amsterdam
www.kentalis.nl

Hoor Us (Kleine Meierij / Kentalis)
Sint Sebastiaanhof
5262 BH  Vught
www.kleinemeierij.nl

’s Heerenloo West-Nederland
Postbus 295
2200 AG  Noordwijk
www.sheerenloo.nl

’s Heerenloo Midden-Nederland
Horsterweg 246A
3853 JJ  Ermelo
www.sheerenloo.nl

’s Heerenloo Midden-Nederland
Govert Flinckstraat 25
1318 KG  Almere
www.sheerenloo.nl

Ipse De Bruggen
Oosterheemgroep
Oosterheemplein 135 - 153
2721 NB  Zoetermeer
www.ipsedebruggen.nl

Stichting Kwecoo
Kerkstraat 31A
6374 HH  Landgraaf
www.kwecoo.nl

Noorderbrug
Grote Beerstraat 177
9742 RG  Groningen
www.noorderbrug.nl

Noorderbrug
Oostriksdwarsweg 1
7429 AZ Deventer
www.noorderbrug.nl

Odion Ismaliastraat
Ismaliastraat 16
1448 MR  Purmerend
www.odion.nl

Odion Vlijthoeve
Vlijthoeve 23A
1462 PM  Middenbeemster
www.odion.nl

Philadelphia Amsterdam Waterland
Wigbolt Ripperdastraat 80B 
1067 EH  Amsterdam
www.philadelphia.nl

Philadelphia Hagehorst
Denenburg 65
2591 AA  Den Haag
www.philadelphia.nl

Philadelphia Hofje van Castellum

Carry van Bruggenhof 131
2548 MT  ‘s-Gravenhage
www.philadelphia.nl

Philadelphia Lienhorst
Duinmeierij 52 a,b,c
2264 LC Leidschendam
www.philadelphia.nl

Reinier van Arkel Groep De Waterboog
Laagstraat 5
5261 LB  Vught
www.rvagroep.nl

RIBW Fonteynenburg De Startbaan
Dadelgaarde 50
2723 BL  Zoetermeer
www.fonteynenburg.nl

Swetterhage
Blankaartweg 2
2381 AD  Zoeterwoude
www.gemiva-svg.nl/swetterhage

Visio De Brink
Veenweg 20

9481 TJ  Vries
www.visio.org

ZaamErich
Salomonstraat 74
1087 DB  Amsterdam
www.zaamzorg.nl

De Zijlen
Ommegang 45
9822 AZ  Niekerk
www.dezijlen.nl

Voor dove/slechthorende volwassenen met psychische problematiek


Kentalis De Brughuizen
Puttershoekstraat 182-204

2729 HV Zoetermeer
www.kentalis.nl
debrughuizen(at)kentalis.nl

Voor normaal begaafde dove/slechthorende kinderen en jongeren met gedragsproblematiek


Kentalis De Elementen
Weteringdreef 103-105
2724 BV  Zoetermeer
www.kentalis.nl
elementen(at)kentalis.nl

Kentalis Orthopedagogische Behandelgroep
Molukkenstraat 202-208

9715 NZ Groningen
www.kentalis.nl
aanmeldinggroningen(at)kentalis.nl

Voor licht verstandelijk gehandicapte dove (jong)volwassenen met onbegrepen risicovol gedrag en mogelijk een forensische achtergrond en/of psychiatrische problematiek


Trajectum/Hoeve Boschoord – De Kersenboom
Boylerweg 4
8387 BN  Hoeve Boschoord
www.trajectum.nl

Voor oudere doven (al dan niet met extra problematiek)


De Gelderhorst
Willy Brandtlaan 40

6716 RK Ede
www.gelderhorst.nl

Doofblindheid

Instellingen die zijn gespecialiseerd in wonen, zorg en begeleiding van doofblinde kinderenKentalis, Sint-Michielsgestel: www.kentalis.nl

Instellingen die zijn gespecialiseerd in wonen, zorg en begeleiding van (jong)volwassen doofblinde mensen


Kentalis, Sint-Michielsgestel: www.kentalis.nl
Kalorama, Beek-Ubbergen: www.kalorama.nl
Visio: www.visio.org
Bartiméus: www.bartimeus.nl
Talant Stiens (kleine voorziening): www.talant.nl

Zie ook www.doofblind.nl en http://www.oogvereniging.nl/ledengroep/doofblinden/, waar veel informatie te vinden is over doofblindheid.

BelangenorganisatiesIeder(in) (voorheen Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.


KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.

LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

FOSS, Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), voor mensen met autisme, hun ouders en partners en voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.

BOSK, vereniging van en voor ouders van lichamelijk gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een lichamelijke handicap.

Oogvereniging, belangenorganisatie voor mensen met een visuele handicap.

Andere organisaties

CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) biedt ondersteuning aan mensen met een bijzondere zorgvraag. Zorgverleners, familie, naasten en cliënten kunnen aanmelden bij het CCE. Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als er sprake is van een complexe zorgvraag; een situatie waarbij vaak probleemgedrag voorkomt en de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat.

MEE biedt verspreid over het land dienstverlening aan mensen met een handicap. Ook ouders van kinderen met een handicap kunnen er terecht voor informatie en advies. De medewerkers van MEE zijn echter niet gespecialiseerd in doofheid of doofblindheid en kennen lang niet allemaal de begeleidingsmogelijkheden even goed.