Opvoeding

Opvoeden kan soms lastig zijn; dat is voor iedere ouder zo. Wat het opvoeden van een doof kind extra ingewikkeld maakt, is de communicatie. De communicatie gaat niet, zoals meestal bij een horend kind, als vanzelf.

Als horende ouder van een jong doof kind zul je bewust moeten omgaan met de communicatie. Daarbij maakt het niet uit of je kind nou wel of niet een cochleair implantaat krijgt, en of je nou wel of niet communiceert in gebarentaal. Altijd is extra aandacht nodig, omdat kinderen met een gehoorbeperking nu eenmaal minder binnenkrijgen dan hun horende leeftijdgenoten.