Meer informatie

Onderstaand informatiemateriaal kun je op deze site bestellen of downloaden.

Oog voor het dove kind. Informatie van ouders voor ouders van dove en ernstig slechthorende baby's, peuters en kleuters - met of zonder CI. Het bevat praktische tips en wenken voor wat je thuis kunt doen en een beperkte hoeveelheid theoretische achtergrondinformatie. FODOK-uitgave.

 

Oog voor de dove puber. Informatie van ouders voor ouders over het omgaan met dove jongeren. In de uitgave wordt aandacht besteed aan veranderingen die jongeren tussen de twaalf en twintig meemaken en welke invloeden het doof zijn in die periode kan hebben. FODOK-uitgave.

 

Net even anders. Sociaal-emotionele en seksuele opvoeding & het MG-dove kind. Deze brochure is eigenlijk bedoeld voor ouders van meervoudig gehandicapte doven, maar is voor een deel zeker ook bruikbaar voor ouders van dove kinderen zonder neven-handicap. In elk geval zijn de lijsten met voorlichtingsboeken en websites aan het slot nuttig. FODOK-uitgave.

 

Seksueel misbruik! Wat is dat? Wat is seksueel misbruik? Wat kun je doen als het jou overkomt? Dit boek geeft antwoord op veel vragen. Het is op een heldere manier geschreven voor dove kinderen en jongeren. De tekst is met veel illustraties verduidelijkt. FODOK-uitgave.

 

Over communicatie. Eenvoudig uitgegeven boekje over de communicatiebehoeften van dove en ernstig slechthorende kinderen en de keuzes van ouders. FODOK-uitgave.

 

Websites

Websites

Speciaal voor dove jongeren ontwikkelden diverse organisaties, waaronder de FODOK, een site over seksualiteit en relaties: www.weetal.nl. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op het omgaan met dilemma’s, maar ook informatie gegeven over de gebaren voor sekstermen en over de werking van voorbehoedsmiddelen.

Bij het Meldpunt seksueel misbruik doven kun je misbruik melden, praten over misbruikervaringen en ondersteuning krijgen: 0900-63533663 (teksttelefoon); contact@meldpuntdoven.nl; www.meldpuntdoven.nl.

www.alcoholendrugsinbeeld.nl: een site van Jellinek die speciaal voor doven, in Nederlandse Gebarentaal en op schrift, informatie geeft over middelengebruik.