Seksuele ontwikkeling

Een onderdeel van de opvoeding is de seksuele opvoeding. Als ouders kun je je kind begeleiden bij het leren omgaan met relaties en seks. Daarbij moet het zeker niet alleen gaan over de technische kant van het verhaal - waar komen de kindertjes vandaan - maar ook over de gevoelsmatige kant - wat wil je wel en wat niet, hoe ga je om met grenzen van jezelf en de ander. Je kind moet langzamerhand de sociale regels rond seks leren kennen: dat het bijvoorbeeld niet de bedoeling is om in het openbaar je geslachtsdelen aan te raken.

Bewustwording van je lichaam en je grenzen

Aandacht besteden aan de bewustwording van je lichaam kan al op jonge leeftijd beginnen. 

Op school gaf de juf van mijn vijfjarige dochter aan dat ze iedere keer als ze de batterijen van het CI moet vervangen, en dus bij het apparaatje moet onder de trui van mijn dochter, zij haar om toestemming vraagt. Wij hadden er nog nooit op die manier bij stil gestaan. Hoe vaak komt het niet voor dat je even snel die batterijen vervangt. Maar juist door hier al expliciete aandacht aan te besteden maak je je kind bewust van zijn/haar lichaam en leert je kind dat hij/zij grenzen aan kan geven.

Seksuele opvoeding op jonge leeftijd

De seksuele opvoeding begint op jonge leeftijd en gaat door zolang je kind aan het opgroeien is. Natuurlijk kan het daarbij heel nuttig zijn om samen eens een mooi geïllustreerd voorlichtingsboek door te nemen, maar dat is niet voldoende. Uitleg geven bij situaties die zich dagelijks voordoen, op vragen ingaan, soms vragen voor zijn; ook dat hoort erbij. Bij je dove kind zul je wellicht vaker zelf het initiatief moeten nemen om te praten over gevoelens, relaties en seksualiteit, omdat de vragen hierover gewoon niet zo bij hem opkomen.

Een geïnformeerd kind is een weerbaar kind

Een geïnformeerd kind is een weerbaar kind. Het is goed om je te realiseren dat kinderen met een handicap en dus ook dove kinderen soms kwetsbaarder zijn en daardoor makkelijker slachtoffer worden van bijvoorbeeld seksueel misbruik. Door je kind duidelijk te maken dat zijn lichaam van hem is en dat niemand daar zonder zijn toestemming aan mag komen, maak je hem weerbaarder ten opzichte van mensen met minder goede bedoelingen. Let er wel op dat in gesprekken seksualiteit niet steeds wordt verbonden met risico’s en gevaren; het moet duidelijk zijn dat seks erbij hoort en heel mooi kan zijn.

Leerlijn Relaties & Seksualiteit

In het dovenonderwijs wordt sinds kort gebruik gemaakt van de Leerlijn Relaties & Seksualiteit. Ouders krijgen hierover informatie en je kunt de school om uitleg of ondersteuning vragen als je daar behoefte aan hebt. Mocht er bij je kind op school geen aandacht worden besteed aan seksuele vorming, dan kun je er bij de school op aandringen dat ze zich op deze leerlijn gaan oriënteren.