Psychische hulp

Voor gezinnen met een doof kind is het goed om te weten dat er gespecialiseerde instanties zijn waar ze terechtkunnen voor hulp. Bij deze instanties is kennis aanwezig over doofheid en weten de hulpverleners welke problemen doofheid met zich kan meebrengen. De dovenhulpverlening bestaat nog niet lang. Pas rond 1985 werd duidelijk dat reguliere voorzieningen in het algemeen niet geschikt waren voor doven (mede door het boekje En niemand heeft geluisterd..., zie meer informatie). Belangenorganisaties als FODOK en Dovenschap hebben zich in die tijd, en ook nu nog, ingezet voor goede hulpverlening voor doven en slechthorenden.