Instellingen

Als je doof bent en psychische problemen hebt, is het belangrijk dat je hulp krijgt van mensen, die weten wat doofheid is, die kennis hebben van gebaren(taal) en die dat combineren met hun kennis op het gebied van psychische hulpverlening.

De huidige voorzieningen zijn voortgekomen uit een grotere hoeveelheid voorzieningen, die in de jaren ’80, onder andere door grote inzet van de FODOK en in nauwe samenwerking met professionals, zijn opgericht. De instellingen bieden hulp aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen en hun omgeving. De FODOK heeft met enige regelmaat contact met deze instellingen.

Zie voor meer informatie de gezamenlijke website van de ggz voor doven en slechthorenden: www.ggzds.nl. Je kunt ook contact opnemen met de FODOK.

De Riethorst
(ook verslavingszorg)

Willy Brandtlaan 20

6716 RR Ede

Telefoon 0318 - 43 36 10 

Teksttelefoon 0318 - 43 36 00 

Fax 0318 - 43 36 89

infodoven-slechthorenden(at)propersona.nl

www.propersona.nl/riethorst

De Riethorst, ook verslavingszorg

Postadres:
 Postbus 70, 6710 BB Ede

Bezoekadres:
 Derkinderenstraat 1,

1062 BE Amsterdam

Telefoon 0318 - 43 36 10 

Teksttelefoon 0318 - 43 36 00

Fax 0318 - 43 36 89
infodoven-slechthorenden(at)propersona.nl

www.propersona.nl/riethorst

GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) voor Doven en Slechthorenden

Büchnerweg 3

2803 GR Gouda

Telefoon 0800 - 337 46 67 (gratis)

SMS 06 - 10 908 606 

Fax 0182 - 549 196

contact(at)ggmd.nl

www.ggmd.nl

Chat en teletolk via www.ggmd.nl pagina: Contact
GGMD heeft locaties door heel Nederland (zie ook ggmd.nl). GGz voor Kind & Jeugd biedt GGMD vanuit de locaties: Rotterdam, Zoetermeer, Eindhoven en Vught.

Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden

Hereweg 80 2e verdieping

9725 AG Groningen

Telefoon 050 - 522 33 11

Teksttelefoon 050 - 522 32 29 

Beeldtelefoon 83.160.115.105 (IP H323) 

SMS 06 - 20 245 408

Fax 050 - 522 33 33
doventeam(at)lentis.nl

www.lentis.nl

Reinier van Arkel groep / De Waterboog (psychiatrie voor doven)

Booglaan 6

5261 LV Vught

Telefoon 073 - 658 51 74 (Bureau Zorglogistiek)

Bureau.Zorglogistiek(at)RvAgroep.nl

www.rvagroep.nl

RIBW Fonteynenburg
- begeleid wonen

Teldersrode 25

2717 HR Zoetermeer

Telefoon 079 - 320 35 53 

Fax 079 - 320 35 50

info(at)fonteynenburg.nl