Kinderen met CI

Tegenwoordig krijgen bijna alle dove kinderen een cochleair implantaat of CI. Omdat ze daarmee vaak behoorlijk veel kunnen horen, wordt makkelijk vergeten dat ze nog steeds een gehoorbeperking hebben. Ook dove kinderen met een CI missen informatie, juist omdat veel mensen overschatten wat ze kunnen horen. Er wordt dan geen rekening gehouden met hun beperking. Dove kinderen met een CI kunnen hierdoor tegen dezelfde problemen oplopen als dove kinderen zonder CI. Dan is het belangrijk dat ze hulp krijgen van gespecialiseerde mensen, die hun situatie kennen en begrijpen. Dovenhulpverlening is daarom ook voor kinderen met een CI van belang.

Steeds meer kinderen met een CI zitten op een gewone school, tussen de horende kinderen. De medewerkers van die school hebben meestal geen verstand van doofheid of cochleaire implantatie. Zij kennen ook niet de sociale of emotionele problemen waar deze kinderen mee te maken kunnen krijgen. Als ouder moet je daar heel alert op zijn, zodat je zo nodig gespecialiseerde hulp kunt inschakelen.