Meer informatie

Onderstaand informatiemateriaal kun je op deze site bestellen of downloaden, tenzij anders staat vermeld.

Oog voor het dove kind

Oog voor het andere dove kind

Oog voor het doofblinde kind

Oog voor de dove puber

Oog voor het kind met Usher

Verschillende uitgaven van ouders voor ouders van dove en ernstig slechthorende baby’s, peuters, kleuters en pubers – met of zonder CI.


Opgroeien in een horende wereld. Ontwikkeling, problemen, psychische hulpverlening. G. Beck en E. de Jong
Resultaten van het onderzoek dat (i.o.v. de FODOK) is gedaan naar de psychische hulpverlening aan dove kinderen en adolescenten, met veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling en de leefsituatie van dove kinderen en jongeren.
1990, Van Tricht Uitgeverij, 190 pag., ISBN 90-73460-01-8, € 22,00.
Te bestellen bij de uitgever: tel: 0571 - 274 909 of via de site: www.vantricht.nl. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

 

En niemand heeft geluisterd... Gedeelten uit het dagboek van een moeder van een jonge dove man die in psychische problemen komt.

And nobody listened... Engelse vertaling van En niemand heeft geluisterd.…

 

Er bestaat een speciale website waar specifieke informatie is opgenomen over psychische problemen voor doven en slechthorenden. Hierin is speciale aandacht voor depressie, angsten, schizofrenie, borderline en verslaving. De dvd ‘psychische problemen’ is te bestellen bij Propersona.