Wat je als ouder kunt doen

 Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze leren praten over hun gevoelens. Horende kinderen leren dat vaak vanzelf, omdat ze om zich heen horen hoe anderen het doen. Een doof kind mist veel van die informatie en daarom is het goed om er als ouder extra aandacht aan te besteden. Als je gebarentaal gebruikt met je kind is dat niet altijd eenvoudig, want gevoelens kunnen ingewikkeld in elkaar zitten. Maar je kunt het altijd proberen en hoe vaker je dat doet, hoe beter het zal gaan. 

Aandacht voor emoties

Je kunt om te beginnen het goede voorbeeld geven, door te praten over je eigen positieve en negatieve gevoelens. Je kind merkt dan dat het heel gewoon is om te praten over emoties en dat praten ook kan helpen om problemen op te lossen. Door uitgebreider in te gaan op gevoelszaken en door veel uit te leggen, kun je je kind meer inzicht geven in zijn eigen gevoelens en die van anderen. Verder kun je erop toezien dat ook de school van je kind voldoende aandacht besteedt aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Dovenscholen hebben hiervoor speciale programma’s, soms het PAD-leerplan, soms andere programma’s.

Laat je niet afschepen

Als ouders zich zorgen maken over hun kind en dat bespreken met bijvoorbeeld de leerkracht of de orthopedagoog van school, worden ze lang niet altijd serieus genomen. Het gebeurt nog te vaak dat hun zorgen worden weggewuifd met een opmerking als: ‘Dove kinderen hebben dat altijd wel een beetje’, of: ‘U bent te bezorgd, u moet uw kind wat meer proberen los te laten’. Het is zaak om je als ouder niet te laten afschepen en om door te zetten als je zelf denkt dat er iets niet goed is. Voor je kind is het belangrijk dat er werk van wordt gemaakt.

Blijf betrokken

Als je kind hulp nodig heeft, zorg dan dat je hierbij nauw betrokken blijft. Je kent je kind als geen ander en jij bent ook degene die moet opkomen voor zijn belangen. Immers, hulpverleners komen en gaan, maar vader of moeder ben je voor altijd. Zorg daarom dat je weet wat er speelt. Als een hulpverlener je niet vanzelf bij de behandeling betrekt, kaart dat dan aan. Je hebt alle recht en reden om als ouder mee te denken en mee te praten.