Uitgaven

De FODOK heeft veel boeken, brochures, folders, cd's en dvd's gemaakt. Deze uitgaven zijn meestal bedoeld voor ouders, pleegouders en andere verzorgers van dove kinderen. Veel ervan is ook voor hulp- en dienstverleners en voor belangstellenden zeer geschikt. In dit gedeelte van de website zijn de uitgaven van de FODOK te vinden, samen met enkele produkten die de FODOK voor anderen verkoopt. Al deze uitgaven zijn on-line te bestellen. Veel van de door de FODOK verzorgde uitgaven zijn bovendien gratis te downloaden op deze site.

Ook anderen maken informatiemateriaal dat interessant is voor ouders. In overige uitgaven hebben we een aantal interessante uitgaven bij elkaar gezet.