Downloads

Veel van de FODOK uitgaven kun je gratis downloaden. De bestanden zijn in het PDF formaat. Deze bestanden zijn te lezen met Adobe acrobat reader. Dit programma kun je hier gratis verkrijgen.

Oog voor het dove kind

Informatie van ouders voor ouders van dove en ernstig slechthorende baby's, peuters en kleuters - met of zonder CI.
Boekje voor ouders van een dove baby, peuter of kleuter. Het bevat praktische tips en wenken voor wat je thuis kunt doen en een beperkte hoeveelheid theoretische achter­grondinformatie.
FODOK, 2011 (geactualiseerde uitgave), 119 pag.
 

Oog voor de dove puber

Boekje voor ouders over het omgaan met dove jongeren. In de uitgave wordt aandacht besteed aan veranderingen die jongeren tussen de twaalf en twintig meemaken en welke invloeden het doof zijn in die periode kan hebben.
FODOK, 2002 (geactualiseerde herdruk), 68 pag.
 

Oog voor het doofblinde kind

Informatie van ouders voor ouders van jonge kinderen met een visuele en een auditieve handicap.
Boekje voor ouders met kind met een auditieve en een visuele handicap. Het bevat veel informatie, tips en handreikingen. Verder worden er praktijksituaties beschreven, waarin de meeste ouders herkenning zullen vinden.
FODOK, 2004, 115 pag.
 

Oog voor het kind met Usher

Informatief boekje van ouders voor ouders van kinderen die slechthorend of doof zijn en daarbij later slechtziend of blind worden. De combinatie van deze beperkingen is meestal het gevolg van het syndroom van Usher. In de uitgave is veel informatie te vinden over Usher en over het omgaan met een opgroeiend doof kind dat langzamerhand minder gaat zien.
FODOK, 2004, 55 pag.
 

Een doof kind in de groep

Ervaringen van leerkrachten en andere begeleiders.
Informatie voor medewerkers van reguliere scholen en vrijetijdsclubs, die overwegen een doof kind op te nemen. Leerkrachten en andere begeleiders die een doof kind in hun groep hebben (gehad) vertellen over hun ervaringen. Ook komen twee 'ambulant begeleiders' vanuit het dovenonderwijs aan het woord.
Dit boekje is het resultaat van een samenwerkingsproject van de CG-raad (voorheen Gehandicaptenraad) en de FODOK in het kader van "Beeldvorming".
FODOK, 48 pag., 1999.
 

Dove kinderen en pesten op de reguliere school

Folder voor personeel van het regulier onderwijs en voor ouders. Het bevat tips om pestgedrag te signaleren, aan te pakken en te voorkomen.
 

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI

Brochure voor ouders over schoolkeuze. De informatie is verdeeld in een persoonlijk en een zakelijk deel. Het zijn twee manieren om te kijken naar de schoolkeuze, die alle twee belangrijk zijn.
FODOK, 36 pag., 2007
 

Expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs, 17 mei 2006

Verslag van de Expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs georganiseerd op 17 mei 2006. De ongeveer 80 deelnemers waren vertegenwoordigers van scholen, zowel directieleden als leerkrachten; van Dovenschap en FODOK alsook vanuit de wetenschap. Tevens was een inspecteur voor het onderwijs aanwezig en natuurlijk waren er ook (oud-)leerlingen en ouders.
Dovenschap/FODOK, 34 pag., 2007
 

Guidelines Signing Books

Richtlijnen voor de vervaardiging van video's en cd-rom's met gebarentaal. Gegevens uit het Euro­pese Signing Books project.
2000.
 

Het gaat nog steeds

Ouders van MG-dove kinderen aan het woord.
Verslag van het Deelproject Netwerk in het kader van het MG-plusproject.
M. Hannink, 2007, 24 pag.
 

Net even anders

Sociaal-emotionele en seksuele opvoeding en het MG-dove kind. Ouderbrochure.
M. Hannink, 2007, 50 pag.
 

Andere vraag? Andere zorg!

Interculturalisatie in de zorg voor MG-doven.
Verslag van het Deelproject Allochtonen in het kader van het MG-plusproject.
M. Hannink, 2007, 42 pag.
 

Met andere ogen

Meer zicht op de zorgvraag van meervoudig gehandicapte doven en hun ouders.
Verslag van het MG-project Zorgaanbod verstandelijk gehandicapte doven, waarin knelpunten en aanbevelingen ten aanzien van de zorg voor meervoudig gehandicapte doven beschreven worden.
M. Hannink, 2003, 50 pag.
 

Voor mijn gevoel

Praten over persoonlijke ervaringen met je MG-dove kind.
Verslag van de tweede MG-familiedag op 15 maart 2003. Tweede landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen en volwassenen met een verstandelijke, autistische of gedragshandicap.
M. Hannink, 2003, 27 pag.
 

Een kijkje achter de schermen

Anders kijken naar MG-dove kinderen.
Verslag van de derde MG-contactdag op 3 juni 2004. Derde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.
M. Hannink, 2004, 36 pag.
 

In Holland staat een huis. Maar waar?

Verslag van de vierde MG-contactdag op 12 november 2005. Vierde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.
M. Hannink, 2007
 

Landelijke Oudercontactdag Doofblinden

Verslag van de eerste oudercontactdag doofblinden op 6 november 2004. Eerste landelijke ontmoetingsdag voor ouders van doofblinde kinderen (van alle leeftijden), in het kader van het MG-plusproject van de FODOK.
M. Hannink, 2005, 26 pag.
 

Over communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen met of zonder CI

Eenvoudig uitgegeven boekje over de communicatiebehoeften van dove en ernstig slechthorende kinderen en de keuzes van ouders.
FODOK, 2005 (tweede, herziene druk), 22 pagina's.
 

Jaarverslag 2006

Het jaarverslag 2006 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.

FODOK, 2007, 93 pag,
 

Waarom is lezen moeilijk voor dove kinderen met of zonder CI? (folder)

Folder met beknopte informatie over het lezen van dove kinderen.

FODOK, 2007, folder.
 

Een doof of slechthorend kind in het ziekenhuis

Als een doof of slechthorend kind naar het ziekenhuis moet, is speciale uitleg nodig aan de mensen die het behandelen en verzorgen. Deze brochure is een handreiking voor ouders en bevat tevens een bijlage voor het ziekenhuismedewerkers.

Geheel herziene uitgave, september 2008.
 

Jaarverslag 2007

Het jaarverslag 2007 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.

FODOK, 2008, 70 pag, boek.
 

De zorg kan altijd beter

Verslag van de MG-contactdag op 3 november 2007. De vijfde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.
M. Hannink, 2008, 36 pag.
 

Lezen = Cool!

Lezen = Cool! Hoe krijg je dove pubers -met of zonder CI- aan het lezen?
Informatie en tips voor ouders. Lezen = cool is een geactualiseerde uitgave. De vroegere uitgave Hoe krijg/houd ik mijn oudere dove kind aan het lezen is hierin verwerkt.

FODOK © uitgave 2009
 

Een zwembad aan taal

Een zwembad aan taal; Hoe dove volwassenen goede en grage lezers werden.
Dove lezers aan het woord.

FODOK uitgave © 2009
 

Lezen = Leuk!

Lezen = Leuk! Oók voor dove en slechthorende kinderen - met of zonder CI;

Informatie en tips voor ouders waardoor zij de leesvaardigheid bij hun kinderen in de basisschoolleeftijd, kunnen helpen ontwikkelen en stimuleren. Het is een geactualiseerde versie; de vroegere uitgave Lezen met je dove of slechthorende kind, met of zonder CI is hierin opgenomen.

Informatie en tips voor ouders
FODOK © uitgave 2009
 

Jaarverslag 2008

Het jaarverslag 2008 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.

FODOK, 2009, 78 pag.
 

Verslag van de MG-contactdagen 2008 en 2009

Verslag van de MG-contactdagen op 3 november 2008 en november 2009. De zesde en zevende landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.

M. Hannink, 2010, 40 pagina's
 

FODOK Jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.

FODOK, 2010, 42 pag.
 

Verslag 8e MG-contactdag 2010

Verslag van de 8e MG-contactdag op 6 november 2010. Jaarlijks vindt deze landelijke ontmoetingsdag plaats. De dag is bedoeld voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan. Het thema van de dag was: Zeggenschap, basis voor een goed leven? Dit verslag is voornamelijk bedoeld voor professionals en ouders van meervoudig gehandicapte doven.


M. Hannink, 2011, 28 pagina's
 

Op het goede spoor?

Verslag van het Dubbelspoor-project 2006-2009. Onderzoek naar behoeften en verwachtingen van ouders. FODOK, 2010.
 

Met Rugzak naar school

Met rugzak naar school is een brochure voor ouders van een doof of slechthorend kind in het regulier basisonderwijs. De brochure is samengesteld door de FODOK in samenwerking met de FOSS.
 

FODOK jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.
 

Open Boek

Verslag van een onderzoek naar de verschillende aspecten van het lezen van dove jongeren vanaf 12 jaar. Naast theoretische beschouwingen bevat Open Boek met name richtlijnen voor auteurs van boeken voor deze jongeren en voor ouders en leer­krachten die bestaande boeken op hun geschiktheid willen beoordelen.
1987, 67 pag. M. Hannink en M. le Grand
 

Verslag van de 9e MG-contactdag op 19 november 2011

Jaarlijks vindt deze landelijke ontmoetingsdag plaats. De dag is bedoeld voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan. Het thema van de dag was: Kiezen voor de toekomst! Dit verslag is voornamelijk bedoeld voor professionals en ouders van meervoudig gehandicapte doven.


M. Hannink, 2012, 32 pagina's
 

FODOK jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.
 

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de activiteiten van de FODOK en laat zien op welke terreinen we actief zijn.