Heb je een bestelling gedaan? Bekijk hier je bestelling.

Extra problemen

Verslag 9e MG-contactdag 2011

Verslag van de 9e MG-contactdag op 19 november 2011. Jaarlijks vindt deze landelijke ontmoetingsdag plaats. Het thema van de dag was: Kiezen voor de toekomst! Dit verslag is voornamelijk bedoeld voor professionals en ouders van meervoudig gehandicapte doven.


M. Hannink, 2012, 32 pagina's


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Verslag 8e MG-contactdag 2010

Verslag van de 8e MG-contactdag op 6 november 2010. Jaarlijks vindt deze landelijke ontmoetingsdag plaats. Het thema van de dag was: Zeggenschap, basis voor een goed leven? Dit verslag is voornamelijk bedoeld voor professionals en ouders van meervoudig gehandicapte doven.


M. Hannink, 2011, 28 pagina's


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Verslag van de 6e en 7e MG-contactdagen 2008 en 2009

Verslag van de MG-contactdagen 2008 en 2009. Gehouden op 22 november 2008 en 7 november 2009. Thema’s: Gehoord worden en Alles beweegt. 
FODOK, M. Hannink, 40 pag. 2010. 


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
De zorg kan altijd beter.

Verslag van de MG-contactdag op 3 november 2007. De vijfde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.


M. Hannink, 2008, 36 pag.


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Oog voor het andere dove kind

Informatieve uitgave voor ouders met een doof kind met een verstandelijke handicap/ ontwikkelings­stoornis. Het bevat tips en handreikingen. Ook worden praktijksituaties beschreven waarin de meeste ouders herken­ning zullen vinden.

FODOK, 2000 (geactualiseerde herdruk), 104 pagina's, ISBN 90-70662-34-5.


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Net even anders

Sociaal-emotionele en seksuele opvoeding en het MG-dove kind.
Ouderbrochure.
M. Hannink, 2007, 50 pag


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Oog voor het doofblinde kind

Informatie van ouders voor ouders van jonge kinderen met een visuele en een auditieve handicap. Het boekje bevat veel informatie, tips en handreikingen. Verder worden er praktijksituaties beschreven, waarin de meeste ouders herkenning zullen vinden.

FODOK, 2004, 115 pag., ISBN 90-70662-42-6.


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Oog voor het kind met Usher

Informatief boekje van ouders voor ouders van kinderen die slechthorend of doof zijn en daarbij later slechtziend of blind worden. De combinatie van deze beperkingen is meestal het gevolg van het syndroom van Usher. In de uitgave is veel informatie te vinden over Usher en over het omgaan met een opgroeiend doof kind dat langzamerhand minder gaat zien.

FODOK, 2004, 55 pag., ISBN 90-70662-46-9


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Een doof of slechthorend kind in het ziekenhuis

Als een doof of slechthorend kind naar het ziekenhuis moet, is speciale uitleg nodig aan de mensen die het behandelen en verzorgen. Deze brochure is een handreiking voor ouders en bevat tevens een bijlage voor het ziekenhuismedewerkers.

Geheel herziene uitgave, september 2008.


Prijs: 2.50 Euro
Aantal:
En niemand heeft geluisterd...

Gedeelten uit het dagboek van de moeder van een dove jongeman, die in psychische nood komt. Dit relaas van ware gebeurtenissen toont aan hoe weinig de geestelijke gezondheidszorg in Nederland was ingesteld op het opvangen en behandelen van dove kinderen en volwassenen. Ook verkrijgbaar in het Engels onder de titel And nobody listened....
2016, heruitgave van 1984, 62 pag., ISBN 978-90-70662-59-2.


Prijs: 4.50 Euro
Aantal:
And nobody listened

Gedeelten uit het dagboek van de moeder van een dove jongeman, die in psychische nood komt. Dit relaas van ware gebeurtenissen toont aan hoe weinig de geestelijke gezondheidszorg in Nederland was ingesteld op het opvangen en behandelen van dove kinderen en volwassenen. Ook verkrijgbaar in het Nederlands onder de titel En niemand heeft geluisterd....
2007, heruitgave van 1984, 56 pag., ISBN 90-6252-999-2.

Engelstalig!


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Wij durven niet dood te gaan

Zorg om verstandelijk gehandicapte doven.
Boekje met o.a. acht interviews met ouders, en de ervaringen van een communicatiedocente met een ernstig gedragsgestoorde dove man. De praktijkschetsen tonen enerzijds de schrijnende situatie waarin velen zich bevinden, en anderzijds de mogelijkheden die er wel degelijk zijn, mits er vol­doende deskundigheid is en wat extra zorg gegeven wordt.
1997, 88 pag., ISBN 90-70662-35-3


Prijs: 6.50 Euro
Aantal:
Andere vraag? Andere zorg!

Interculturalisatie in de zorg voor MG-doven.
Verslag van het Deelproject Allochtonen in het kader van het MG-plusproject.

FODOK, M. Hannink, 2007, 42 pag.


Prijs: 4.50 Euro
Aantal:
Het gaat nog steeds

Ouders van MG-dove kinderen aan het woord.
Verslag van het Deelproject Netwerk in het kader van het MG-plusproject.
M. Hannink, 2007, 24 pag.


Prijs: 4.00 Euro
Aantal:
Met andere ogen

Meer zicht op de zorgvraag van meervoudig gehandicapte doven en hun ouders.
Verslag van het MG-project Zorgaanbod verstandelijk gehandicapte doven, waarin knelpunten en aanbevelingen ten aanzien van de zorg voor meervoudig gehandicapte doven beschreven worden.
M. Hannink, 2003, 50 pag.


Prijs: 5.00 Euro
Aantal:
Als ik het voor het zeggen had

Levenslange zorg.
Verslag van de eerste MG-familiedag op 10 november 2001. Eerste landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen en volwassenen met een verstandelijke, autistische of gedragshandicap.

FODOK, M. Hannink, 2002, 46 pag.


Prijs: 6.00 Euro
Aantal:
Voor mijn gevoel

Praten over persoonlijke ervaringen met je MG-dove kind.
Verslag van de tweede MG-familiedag op 15 maart 2003. Tweede landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen en volwassenen met een verstandelijke, autistische of gedragshandicap.
M. Hannink, 2003, 27 pag.


Prijs: 4.00 Euro
Aantal:
Een kijkje achter de schermen

Anders kijken naar MG-dove kinderen.
Verslag van de derde MG-contactdag op 3 juni 2004. Derde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.
M. Hannink, 2004, 36 pag.


Prijs: 6.50 Euro
Aantal:
In Holland staat een huis

Maar waar?
Verslag van de vierde MG-contactdag op 12 november 2005. Vierde landelijke ontmoetingsdag voor (pleeg)ouders en andere familieleden van dove kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, een stoornis in het autistische spectrum of een combinatie daarvan.
FODOK, M. Hannink, 2007


Prijs: 4.50 Euro
Aantal:
Landelijke Oudercontactdag Doofblinden

Verslag van de eerste oudercontactdag doofblinden op 6 november 2004. Eerste landelijke ontmoetingsdag voor ouders van doofblinde kinderen (van alle leeftijden), in het kader van het MG-plusproject van de FODOK.
M. Hannink, 2005, 26 pag


Prijs: 3.60 Euro
Aantal:


Winkel verder