Overige uitgaven

Ook andere instellingen publiceren uitgaven die interessant zijn voor ouders van dove kinderen. Op dit gedeelte van de website wijzen we je graag door naar deze uitgaven.

Geen kopietjes meer

Geen kopietjes meer.

Seksuele voorlichtingsmaterialen en seksuele voorlichting aan dove kinderen en jongeren. Verslag van het onderzoek (i.o.v. de FODOK) naar het seksuele voorlichtingsmateriaal dat door ouders van dove kinderen en binnen het dovenonderwijs gebruikt wordt, de knelpunten t.a.v. de bruikbaarheid ervan en de wensen van ouders en onderwijs medewerkers. In de bijlage staat een uitgebreid overzicht van het voorlichtingsmateriaal.

E. Kok en M. van Middelaar

2003, TransAct, 38 pag., € 7,50. Te downloaden via Transact. Te bestellen bij Movisie, e-mail: bestelling(at)movisie.nl.

 

Expertisedag kwaliteit dovenonderwijs

Expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs

Verslag van de Expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs georganiseerd op 17 mei 2006. De ongeveer 80 deelnemers waren vertegenwoordigers van scholen, zowel directieleden als leerkrachten; van Dovenschap en FODOK alsook vanuit de wetenschap. Tevens was een inspecteur voor het onderwijs aanwezig en natuurlijk waren er ook (oud-)leerlingen en ouders.
Dovenschap/FODOK, 34 pag., 2007.
Te bestellen bij Dovenschap: tel: 030 - 297 0800 of via e-mail: info(at)dovenschap.nl