Gezinsbegeleiding, voor wie?

Ieder kind in Nederland met een matig of ernstig gehoorverlies aan beide oren heeft recht op specifieke en deskundige gezinsbegeleiding. 

Meestal zal het audiologisch centrum, nadat het gehoorverlies bij een jong kind is vastgesteld, de ouders aanraden om zich aan te melden bij een gezinsbegeleidingsdienst.  Ook ouders die een aantal jaren later opnieuw behoefte hebben aan gezinsbegeleiding, kunnen zich aanmelden. 

Er is geen officiële leeftijdsgrens bij de gezinsbegeleidingsdiensten. Deskundigheid ligt vooral bij gezinnen met kinderen in de leeftijd 0-6 jaar, maar ook oudere kinderen en hun gezinnen kunnen zich aanmelden. Zonodig zullen de gezinsbegeleidingsdiensten hen doorverwijzen naar de zorgafdelingen van de collega instellingen. 

Wat houdt Gezinsbegeleiding in?

1. thuisbegeleiding 

 • adviezen en begeleiding rondom communicatie, opvoeding en omgaan met de beperking

 • uitleg over het audiogram, gehoorverlies, gebruik van de hoortoestellen of het CI

 • hulp bij de keuze van een CI-team, crèche of school

 • voorbereiding van een CI operatie

 • vaardigheidsontwikkeling in het gebruiken van gebaren, ook voor andere leden van het gezin, grootouders of oppas

 • contacten leggen met andere hulpverleners

 • video-interactiebegeleiding

2. speciale peuterbehandelgroepen (ochtend- of dagopvang van peuters/kleuters)

3. groepsactiviteiten voor ouders en andere gezinsleden 

 • gebarencursussen

 • grootoudercursus

 • voorleescursus

 • opvoedingsondersteuning

 • contactdagen

4. begeleiding van kinderdagopvang of reguliere peuterspeelzaal

Gezinsbegeleiding is vraaggestuurd
De gezinsbegeleiding is vraaggestuurd. Dat wil zeggen: in overleg met de ouders wordt bepaald welke hulp of begeleiding nodig en gewenst is. De diensten van de gezinsbegeleiding worden vergoed vanuit de AWBZ. Indien nodig zal de gezinsbegeleiding ouders helpen met het aanvragen van een indicatie.

De gezinsbegeleidingsdiensten in Nederland verschillen onderling soms in aanbod en werkwijze. Die verschillen zijn historisch gegroeid. Maar ouders en kinderen hebben overal dezelfde rechten op ondersteuning. Daarom is het goed om te weten dat je als ouders, ook als het nog niet wordt aangeboden, kunt vragen om bijvoorbeeld een behandelgroep, gebarencursussen, voorleescursus of grootoudermodule. 

Vrije keus
Ouders zijn vrij om zich aan te melden bij een dienst naar keuze. Gezinsbegeleiding thuis wordt in heel Nederland gegeven. De groepsactiviteiten zijn gebonden aan bepaalde locaties. Bij voldoende belangstelling kunnen nieuwe groepsactiviteiten van start gaan.

Hier vind je een overzicht van de gezinsbegeleidingsdiensten in Nederland.